Sláinte Flashcards Preview

Irish- > Sláinte > Flashcards

Flashcards in Sláinte Deck (26):
1

Thanks be to god I’m a healthy person

Buíochas le Dia is duine sláintiúil mé

2

I am not often sick

Ní bhím tinn rómhinic

3

I had the flu

Bhí an fliú orm

4

I stayed in bed because i had a high temperature

D’fhan mé sa leaba mar go raibh Teocht ard orm

5

I wasn’t well

Ní raibh mé ar fónamh

6

I felt sick

Mhothaigh mé tinn

7

I was coughing and sneezing

Bhí mé ag casacht agus as sraothartach

8

I started vomiting

Thosaigh mé ag cur amach

9

I was very weak

Bhí mé an-lag

10

He said that I had a fever

Dúirt sé go raibh fiabhras orm

11

I lost a day of school and had to go over that days work

Chaill mé lá scoile agus bhí orm dul siar ar obair an lae seo

12

My mother took me to the hospital

Thug mo mháthair mé go dtí an t-ospidéal

13

The pain was unbelievable

Bhí an phian dochreidte

14

It took a few weeks for it to heal

Thóg sé cúpla seachtain gur tháinig biseach uirthi

15

Injection

Instealladh

16

Bandage

Bindealán

17

I was not able to do a lot of things

Ní raibh mé in ann a lán rudaí a dhéanamh

18

They gave me pills for the pain

Thug siad piollaí dom don phian

19

I had a terrible pain in my stomach

Bhí pian uafásach i mo bhlog

20

Operation

Faoi scian

21

I got better then

Tháinig biseach orm ansin

22

I had to make an appointment with the dentist

Bhí orm coinne a dhéanamh leis an bhfiaclóir

23

He examined my teeth

Scrúdaigh sé mo chuid fiacla

24

He told me I had a bad tooth

Dúirt sé liom go raibh fiacail amháin lofa

25

He told me to take care of my teeth

Dúirt sé liom aire a thabhairt do mo chuid fiacla

26

He was right because I eat too many sweets and sugary things

Bhí an ceart aige mar go n-ithim an-iomarca milseán agus rudaí siúcrúla