Onderwerp 4 Flashcards Preview

EBW > Onderwerp 4 > Flashcards

Flashcards in Onderwerp 4 Deck (5)
Loading flashcards...
0
Q

Leefstyl

A

Die manier waarop jy leef. Hoe j in jou omgewing leef, hoe jy jou geld bestee, die goedere en dienste wat jy gebruik, wat jy aantrek, aanbid en jou kultuur uitleef.

1
Q

Lewenstandaard

A

Mense se toegang tot goed soos wat die lewe geriefliker maak.

2
Q

Selfonderhoudend

A

As jy self uit jou omgewing in die meeste van jou behoeftes kan voorsien.

3
Q

Moderne gemeenskap

A

‘N gemeenskap wat geïndustrialiseerd is en wat wetenskap en denke gebruik om goed te verduidelik eerder as wat hulle godsdiens en tradisie gebruik.

4
Q

Landelike gemeenskap

A

‘N gemeenskap in ‘n gebied waar daar min mense is en waar die mense se belangrikse ekonomiese aktiwiteite in die primêre sektor is.