Ordliste: En Familie Flashcards Preview

Norsk Sept - Okt > Ordliste: En Familie > Flashcards

Flashcards in Ordliste: En Familie Deck (44):
1

Mother

ei mor, mora, mødre, mødrene

2

Father

en far, faren, fedre, fedrene

3

Daughter

ei datter, dattera, døtre, døtrene

4

Son

en sønn, sønnen, sønner, sønnene

5

Sister

ei søster, søstera, søstre, søstrene (store/lille, et søsken)

6

Brother

en bror, broren, brødre, brødrene (store/lille, et søsken)

7

Aunt

ei tante, tanta, tanter, tantene

8

Uncle

en onkel, onkelen, onkler, onklene

9

Cousin

et søskenbarn, søskenbarnet, søskenbarn, søskenbarna

10

Cousin (female)

ei kusine, kusina, kusiner, kusinene

11

Cousin (male)

en fetter, fetteren, fettere, fetterene

12

Mother in-law

ei svigermor, svigermora, svigermødre, svigermødrene

13

Father in-law

en svigerfar, svigerfaren, svigerfedre, svigerfedrene

14

Daughter in-law

ei svigerdatter, svigerdattera, svigerdøtre, svigerdøtrene

15

Son in-law

en svigersønn, svigersønnen, svigersønner, svigersønnene

16

Sister in-law

ei svigerinne, svigerinna, svigerinner, svigerinnene

17

Brother in-law

en svoger, svogeren, svogere, svogerne

18

Niece

ei niese, niesa, nieser, niesene

19

Nephew

en nevø, nevøen, nevøer, nevøene

20

Aunt / Uncles Children

et tantebarn / onkelbarn

21

Grandparent

en besteforelder, besteforeldren, besteforeldre, besteforeldrene

22

Grandmother

ei bestemor, bestemora, bestemødre, bestemødrene

23

Grandfather

en bestefar, bestefaren, bestefedre, bestefedrene

24

Grandchild

et barnebarn, barnebarnet, barnebarn, barnebarna

25

Stepmother

ei stemor, stemora, stemødre, stemødrene

26

Stepfather

en stefar, stefaren, stefedre, stefedrene

27

Great-Grandmother

ei oldemor, oldemora, oldemødre, oldemødrene

28

Great-Grandfather

en oldefar, oldefaren, oldefedre, oldefedrene

29

Great-Grandchildren

et oldebarn, oldebarnet, oldebarn, oldebarna

30

Half Sibling

et halvsøsken

31

Twin

en tvilling, tvillingen, tvillinger, tvillingene

32

Only Child

et enebarn, enebarnet, enebarn, enebarna

33

To Marry / Be Married

å gifte seg / å være gift

34

To Divorce / Be Divorced

å skille seg / å være skilt

35

A Cohabitant / To Live Together

en samboer / å bo sammen

36

Spouse

en ektefelle, ektefellen, ektefeller, ektefellene

37

Husband

en (ekte)mann, (ekte)mannen, (ekte)menn, (ekte)mennene

38

Wife

ei kone, kona, koner, konene

39

A Married Couple

et ektepar, ekteparet, ektepar, ekteparene

40

"The Man and Woman are married."

"Mannen og Kona er gift."

41

A Maternal Grandfather

en morfar, morfaren, morfedre, morfedrene

42

A Maternal Grandmother

ei mormor, mormora, mormødre, mormødrene

43

A Paternal Grandfather

en farfar, farfaren, farfedre, farfedrene

44

A Paternal Grandmother

ei farmor, farmora, farmødre, farmødrene