SpS 1: Hva driver du med? Flashcards Preview

Norsk Sept - Okt > SpS 1: Hva driver du med? > Flashcards

Flashcards in SpS 1: Hva driver du med? Deck (90):
1

be a housewife

være hjemmeværende

2

to look after

å passe på

3

important

viktig

4

to come home from school

være ferdig på skolen

5

outside the home

utenfor hjemmet

6

an education

utdanning/en

7

to want to, feel like

ha lyst til (å)

8

to get a job

gå ut i jobb

9

later

senere

10

to prefer

foretrekke (-trekker -trakk -trukket)

11

"a few more years"

noen år til

12

to do, do for a living

drive med

13

unemployed

arbeidsledig, arbeidsløs

14

a firm

firma/et

15

to look forward to

glede seg til

16

"what kind of"

hva slags

17

different

forskjellig

18

a fishery, fishing industry

et fiskemottak

19

a warehouse

lager/et

20

to hope

å håpe (-et)

21

to approve, accept

å godkjenne (-te)

22

temporary, for the time

foreløpig (adj.)

23

satisfied, happy

fornøyd

24

independent

selvstendig

25

a pay, wages

lønn/a el. en

26

"not too bad"

ikke så verst

27

"I am planning"

jeg har tenkt

28

to want

ønske seg

29

dream job

en drømmejobb

30

"It sounds interesting"

Det virker spennende

31

to earn

å tjene (-te)

32

unskilled health worker

en pleieassistent

33

old people's home

aldershjem/met

34

heavy lifting

tunge løft

35

to talk

å prate (-et)

36

society

samfunn/et

37

in the past

før i tida

38

full time

full tid

39

part time

deltid

40

substitute, temporary employee

vikar

41

extra shift

ekstravakt

42

to demand

å kreve (-de)

43

luckily

heldigvis

44

a colleague

kollega/en

45

plan

plan/en

46

experience

erfaring/en

47

become self-employed

starte for seg selv

48

challenge

utfordring/en

49

idea

ide'/en

50

typical

typisk

51

specialize

å spesialisere seg

52

part

kant/en

En kant av byen

53

open faced sandwich

smørbrød/et

54

go with

å passe til

55

looks (like)

se - ut

56

law

lov/en

57

know (about), familiarize with

å kjenne til

58

I am without dependents

Jeg har bare meg selv å tenke på

59

quite, rather

nokså

60

useful

nyttig

61

declarative

fortellende

62

nowadays

nå for tida

63

piece of information

opplysning/en

64

a question word

et spørreord

65

preferably, rather

helst

66

among, amongst

blant

67

an explanation

forklaring/en

68

awhile

en stund
(stund/en = moment, while)

69

for the time being, currently

for tida

70

for some years

i noen år

71

yet, nevertheless

likevel

72

to educate ones self

å utdanne (seg)

73

lift, lifting

et løft

74

to lift

å løfte

75

a hope

et håp

76

to experience, find out

å erfare

77

a health worker

et helsearbeider

78

an artist

kunstner/en

79

a lawyer

advokat/en

80

a teacher / master

lektor/en

81

a researcher

forsker/en

82

a writer

forfatter/en

83

a musician

musiker/en

84

a management position

lederstilling/a el. en

85

an engineer

ingeniør/en

86

a journalist, reporter

journalist/en

87

an archeologist

arkeolog/en

88

arranged by

arrangeres av

89

AMO-kurs

arbeidsmarkedsopplæringskurs - gratis og åpne for alle som er over 19 og uten arbeid

90

NAV

NAV hjelper folk å finne arbeid og arrangerer kurs for å bedre kvalifikasjonene til dem som søker arbeid