Ortopedisk radiologi Flashcards Preview

Radiologivecka T8 > Ortopedisk radiologi > Flashcards

Flashcards in Ortopedisk radiologi Deck (6)
Loading flashcards...
1
Q

vad menas med rules of two?

A

man vill alltid ta en röntgenbild från mer än en vinkel (fram och sidoprojektion t.ex)
- two views (vinkelräta projektioner)

two abnormalieties

two occasions (jmf med gamla)

two sides (jmf frisk sida) 
- du vill jämföra med hur den friska sidan ser ut 

two visits, kontrollundersökning efter ett tag för att man kan ha missat en luxation/fraktur

two methods - ibland kommer man inte så långt med en modalitet (som scaphoideum röntgen, där vill man göra MR också)

2
Q

Liz franchs skada, vilken radiologi?

A

CT

- tarsometatarsalbenen syns bra

3
Q

95 årig kvinna med osteoporos som ramlat och har svårt att stödja.

underben är palpöm med hematom

vad finner man i röntgenbild

A

följ cortikalis noggrant

var i benet?
avstrånd till leden, går det in eller ej? (intra-artikulär skada)

hur många fragment eller frakturlinjer

4
Q

luxation

A

komplett förlust av artikulation (med eller utan fraktur)

subluxation - inkomplett (finns fortfarande lite kontakt mellan ledytorna)

5
Q

hur beskriver vi en fraktur?

A

plats

ålder på fraktur (kanter är skarpa på akut, avrundade på äldre)

felställning

frakturlinjens
utseende och antal fragment

är det en patologisk fraktur?

6
Q

vanligt med distal radius fraktur att ha

A

avastning av processus