Other Useful Words & Phrases Flashcards Preview

Haitian French Creole > Other Useful Words & Phrases > Flashcards

Flashcards in Other Useful Words & Phrases Deck (65):
1

A little bit

tou piti

2

A lot

anpil

3

Almost

Preske

4

Throughout

Toupatou

5

English

Angle

6

French

Fransè

7

Here

isit

8

Not now

Pa kounye-a

9

Nothing

Anyen

10

There

La

11

There are a lot of…

gen anpil

12

There is/are

Genyen…

13

There is/are not any!

Pa genyen!

14

We are going to take you to the hospital.

Nou pral mennen ou lopital la

15

We are looking for…

N' ap cheche pou…

16

What are you doing there?

Kisa wap fe la?

17

I need . . . .

Mwen bezwen....

18

I want . . . .

Mwen vle....

19

love

lanmou

20

Fire

Dife

21

It is rainy

Ap fe lapli.

22

It is sunny

Li fe bon/ Soley la brile

23

left

gòch

24

right

dwat

25

happy

kontan

26

sad

 trist

27

music

mizik

28

bathroom

toilet

29

acid

asid

30

and

e

31

apartment

apatman

32

bad

move

33

beautiful

bèl

34

because

paske

35

but

men

36

cheap

bon mache

37

day

jou

38

dirty

sale

39

Excuse me

Eskize mwen

40

expensive

chè

41

friend

zanmi

42

funny

komik

43

good-looking

attrayant

44

Happy Birthday

Bon Anivèsè

45

hospital

lopital

46

hotel

otèl

47

house

kay

48

I'm looking for . . .

M' ap cheche pou...

49

more

plis

50

less

mwens

51

lost

pèdi

52

road

wout

53

scar

mak, tach

54

school

lekòl

55

strength

fòs

56

survive

siviv

57

ugly

lèd

58

uncomfortable

pa konfòtab

59

victim

viktim

60

What is it?

kisa sa  ye?

61

Where is it?

Ki kote li ye?

62

airport

èpòt

63

bus

bis

64

car

machin

65

taxi

taksi