Oto-rhino-laryngologi Flashcards Preview

10. semester: Hoved-neuro-psyk > Oto-rhino-laryngologi > Flashcards

Flashcards in Oto-rhino-laryngologi Deck (160)
Loading flashcards...
1

Angiv årsager til høretab inddelt efter alder

1. Børn: Medfødt defekt eller kronisk mellemørebetændelse
2. Voksne: Støjskade
3. Ældre: Gamle støjskader, cerebral aterosklerose

Høretab kan i alle aldre skyldes blokering af øregangen (fx ørevoks)

2

Angiv årsager til tinnitus

1. Støjskader
2. Fremmedlegemer
3. Infektion
4. Tumor
5. Lægemiddelforgiftning (acetylsalicylsyre, furosemid, aminoglykocider: fx gentamicin)
6. Menières sygdom

3

Angiv indikationer for otoskopi

1. Symptomer fra ørerne
2. Feber

4

Beskriv den normale trommehinde

1. Intakt
2. Oval
3. Perlehvid
4. Stilling (ingen ind- eller udbuling)
5. Lysrefleks (nedadtil-fortil)
6. Hammerskaftet (opad-fortil)
7. Evt. sekret

5

Angiv fokuspunkter ved anteriore rhinoskopi

1. Vestibulum
2. Septum
3. Concha inferior
4. Concha media
5. Slimhindens udseende
6. Pladsforhold
7. Evt. sekret

6

Beskriv den normale anteriore rhinoskopi

1. Midtstillet septum
2. Normale slimhinder
3. Ingen rumopfyldende processer

7

Karakterisér rhinosinuitis (bihulebetændelse)

Rhinosinuitis er en inflammatorisk proces i slimhinden i næsen samt i én eller flere bihuler

8

Inddel rhinosinuitis efter varighed og årsag

1. Varighed < 3 måneder: Akut rhinosinuitis pga. viral infektion i de øvre luftveje (forkølelse), der reducerer den normale ciliefunktion i næse- og bihuleslimhinden, hvilket kan resultere i sekundær bakteriel infektion
2. Varighed > 3 måneder: Kronisk rhinosinuitis pga. inflammatorisk tilstand af ukendt årsag

9

Angiv symptomer og kliniske fund ved akut såvel som kronisk rhinosinuitis

1. Øvre luftvejsinfektion
- Ondt i halsen
- Let feber
- Hoste
- Nasalstenose
- Vandigt nasalsekret, som efterhånden får en slimet eller purulent karakter
2. Viral rhinosinuitis
- Ansigtssmerter ved tryk
- Hovedpine
3. Bakteriel rhinosinuitis
- Høj feber
- Forværring af ansigtssmerter ved foroverbøjning
- Tandsmerter og bankeømhed over sinus maxillaris (tandrodsbetændelse i overkæben)
- Purulent nasalsekret med rådden lugt eller smag (ofte unilateralt)

Kronisk rhinosinuitis kan opstå som følge af inflammatoriske tilstande i næse og bihuler uden forudgående øvre luftvejsinfektion.

10

Angiv differentialdiagnoser til akut såvel som kronisk rhinosinuitis

1. Medfødte/arvelige sygdomme
2. Traumer og fremmedlegemer
- Overansigtsfraktur (rhinolikvoré)
3. Inflammatorisk/infektiøse sygdomme
- Allergisk rhinosinuitis (nasal kløe, nysen, vandigt nasalsekret, nasalstenose, conjunktivitis)
- Granulomatose med polyangiitis* (nasalstenose, blodigt/purulent nasalsekret)
4. Neoplastiske sygdomme
- Sinonasale papillomer (unilateral nasalstenose)
- Sinonasalt planocellulært karcinom (unilateral nasalstenose, epistaxis)
- Sinonasalt adenokarcinom (unilateral nasalstenose, epistaxis)
- Rhinopharynxcancer (forstørrede lymfeknuder på halsen, nasalstenose, blodig nasalsekretion, hørenedsættelse pga. sekretorisk otitis media)
5. Sygdomme af blandet/ukendt genese

*
1. Almensymptomer: Feber, træthed og vægttab.
2. Øvre luftveje: Rhinosinuitis (inkl. nasalstenose og purulent/blodig nasalsekretion) og saddelnæse
3. Nedre lufveje: Dyspnø, hoste og hæmoptyse
4. Nyrer: Glomerulonefritis
5. Led: Artralgi
6. Hud: Palpabel purpura
7. Øre: Otitis media

11

Angiv udredningen af akut såvel som kronisk rhinosinuitis i almen praksis

1. CRP
2. Anterior rhinoskopi
3. Medicingennemgang: ACE-hæmmere kan give anledning til nasalstenose
4. Evt. dugprøve (patienten ekspirerer igennem
næsen med lukket mund, mens en blank metal- eller glasplade holdes under næsen. Derved kan eventuel sideforskel let identificeres ved sammenligning af
dugarealernes størrelse*)
5. Udredning for allergi: PRIKTEST, RAST-test
6. Udredning for astma: LFU
7. CT-skanning i hospitalsregi**

*
Grundet en fysiologisk betinget næsecyklus med sideskift efter ca. to en halv time vil en moderat sideforskel i luftpassagen være til stede hos alle.

**
CT er godt til nasse og bihuler, fordi det er luft og knoger (normalt er slimhinden ganske tynd, så den vil du nærmest ikke kunne se)

12

Angiv behandling af akut rhinosinuitis

1. Højt hovedleje
2. Paracetamol
3. Saltvandsnæsespray
4. Alfa-adrenoceptoragonist næsespray
5. Glukokortikoidholdig næsespray
6. Phenoxymethylpenicillin (purulent rhinosinuitis > 7 dage eller påvirket almen tilstand såsom feber eller stærke smerter) - bør give anledning til bedring inden for 48 timer
7. Drænage og skylning
8. Kirurgisk bedring af afløbsforholdene ved spredning af pus til orbita eller hjerne (Functional Endoscopic Sinus Surgery, FESS)
9. Kirurgisk fjernelse af eventuelle polypper* (Functional Endoscopic Sinus Surgery, FESS)

*
Husk at sende polypperne til histologisk undersøgelse

13

Angiv komplikationer til akut rhinosinuitis, der kræver udredning og behandling hos en øre-næse-hals læge

1. Recidiverende rhinosinuitis (>3/år, fordi dette kan skyldes immundefekt, granulomatose med polyangiitis, mekanisk afløbshindring eller allergi)
2. Periorbital cellulitis (hævelse, rødme, varme og smerter omkring øjet), der kan give anledning til orbital cellulitis (lejeændring, synsnedsættelse og bevægeindskrænkning), som igen kan føre til varigt synstab og/eller meningitis
3. Tegn på meningitis

14

Angiv årsager til sinonasal cancer

1. Rygning
2. Inverterede og cylindercelle sinonasale papillomer (planocellulært karcinom)
3. Træstøv fra ædle træsorter (adenokarcinom)

15

Angiv symptomer og kliniske fund ved sinonasal cancer

1. Unilateralt nasalstenose
2. Epistaxis
3. Diskonfiguration af ansigtet, herunder øjnene (dobbeltsyn)

16

Angiv behandling af sinonasal cancer

1. Kirurgisk fjernelse (Functional Endoscopic Sinus Surgery, FESS)
2. Evt. strålebehandling

17

Angiv symptomer og kliniske fund ved granulomatose med polyangiitis (Wegeners)

1. Almensymptomer: Feber, træthed og vægttab.
2. Øvre luftveje: Rhinosinuitis (inkl. nasalstenose og purulent/blodig nasalsekretion) og saddelnæse
3. Nedre lufveje: Dyspnø, hoste og hæmoptyse
4. Nyrer: Glomerulonefritis
5. Led: Artralgi
6. Hud: Palpabel purpura*
7. Øre: Otitis media

*
Purpura er en spontant opstået blødning i hud og/eller slimhinder.

18

Angiv udredningen af granulomatose med polyangiitis i almen praksis

1. Forhøjet CRP
2. Urinstix (hæmaturi, proteinuri)
3. PR3-ANCA positivitet

19

Angiv udredningen af granulomatose med polyangiitis på reumatologisk afdeling

Biopsi (næse, bronkier, lunger, nyrer)

20

Inddel rhinopharynxcancer efter årsag

1. Keratiniserende planocellulært karcinom: Tobak og alkohol
2. Non-keratiniserende planocellulært karcinom: Genetiske faktorer, EBV og kost

21

Angiv symptomer og kliniske fund ved rhinopharynxcancer

1. Forstørrede lymfeknuder på halsen
2. Blodig nasalsekretion
3. Nasalstenose
4. Hørenedsættelse pga. sekretorisk otitis media
5. Evt. hovedpine, ansigtssmerter (n. trigeminus) og dobbeltsyn (n. abducens) ved indvækst i basis cranii

22

Angiv udredningen af rhinopharynxcancer på øre-næse-hals-afdeling

Rhinofaryngoskopi med rigid optik eller fleksibelt skop inkl. biopsitagning

23

Angiv behandling af rhinopharynxcancer

1. Stråleterapi
2. Kemoterapi

24

Inddel allergisk rhinosinuitis efter årsag

1. Sæsonbetinget (høfeber): Pollen
2. Helårs: Husstøvmider, pelsdyr

25

Angiv symptomer og kliniske fund ved allergisk rhinosinuitis

1. Nasal kløe
2. Nysen
3. Vandig sekretion
4. Nasalstenose
5. Conjunktivitis (tåreflåd, fremmedlegemefornemmelse, svie, kløe, conjunktival injektion, chemosis [hævelse af conjunktiva/slimhinden])

26

Angiv behandling af allergisk rhinosinuitis i almen praksis

1. Undgå eksposition for allergener
2. Glukokortikoidholdig næsespray
3. Antihistamin (næsespray, øjendråber, tabletter)
4. Allergenspecifik immunterapi/hyposensibilisering

27

Angiv komplikationer til allergisk rhinosinuitis

1. Astma
2. Polypper

28

Angiv bivirkninger til glukokortikoidholdig næsespray

1. Epistaxis*
2. Lettere tørhed i næsen

*
Epistaxis kan til en vis grad forhindres ved at undgå, at sprøjtedysen peger direkte på locus Kiesselbachi (overfladiske kar på septums forreste del) under administration af lægemidlet.

29

Inddel larynxcancer efter beliggenhed og angiv hyppighed

1. Supraglottisk (1/3)
2. Glottisk* (2/3)
3. Subglottisk (0/3)

*
Glottiscancerne metastaserer sjældent grundet manglende lymfedrænage fra stemmebåndene.

30

Angiv årsager til larynxcancer (planocellulært karcinom)

1. Rygning
2. Alkohol