Page 42 Flashcards Preview

English > Page 42 > Flashcards

Flashcards in Page 42 Deck (30):
1

Draft

Concept; klad

2

Paragraph

Alinea

3

Stationery

Schrijfwaren

4

To derive from

Afleiden van

5

To sign

Ondertekenen

6

Signature

Handtekening

7

To refer to

Verwijzen naar

8

Reference

Verwijzing

9

To abbreviate

Afkorten

10

Abbreviation

Afkorting

11

Object

Voorwerp

12

To underline

Onderstrepen

13

To advertise

Adverteren

14

Advertisement/ ad/ advert

Advertentie

15

(il)legible

(on)leesbaar

16

To omit

Weglaten

17

Omission

Weglating

18

Minutes

Notulen

19

To enclose

Insluiten

20

(Ir)relevant

(Ir)relevant; (on)belangrijk

21

Relevance

Relevantie; belang

22

To compile

Samenstellen

23

Anthology

Bloemlezing

24

Comprehensive

Uitgebreid

25

The Scriptures

De Heilige Schrift

26

To inscribe

Kerven

27

To seal

Verzegelen

28

Scrap

Stukje

29

Instance

Voorbeeld

30

Initial

Begin(letter); initiaal