Parabolic Equations Flashcards Preview

Algebra 2 + Trig > Parabolic Equations > Flashcards

Flashcards in Parabolic Equations Deck (4):
1

Standard

Y= ax^2+bx+c

X=-b/
2a

2

Vertex (h,k)

Y= a(x-h)^2+k
X= a(y-k)^2+h

3

Vertex
P=distance between vertex and focus

Y=1/4p (x-h)^2 + k
X= 1/4p (y-k)^2 +h

4

Intercept

Y = a(x-a) (x-b)