Pensum Flashcards Preview

Entrepreneurship > Pensum > Flashcards

Flashcards in Pensum Deck (129)
Loading flashcards...
1

Novice entreprenør

En uden entreprenørerfaring

2

Habitual entreprenør

En med tidligere entreprenørerfaring

3

Serial entreprenør

En som mere eller mindre konstant etablere og sælger organisationer

4

Portofolio entreprenør

En som ejer flere organisationer samtidig

5

Hybrid entreprenør

En som er både ansat i en organisation, og som er selvstændig ved siden af

6

Nascent entreprenør

En som overvejer etablering af organisation

7

Intraprenør

En som arbejder entreprenørielt i en eksisterende virksomhed

8

Emergence (fremkomst) tradition

Organiseringsproces frem mod etablering af ny virksomhed

9

Opportunity tradition

Innovativ opdagelse. Nye måder at organisere produktionsfaktorer. Vurdering og udnyttelse af muligheder

10

Hvad mener Schumpeter?

At en entreprenør er en innovatør, som skaber ubalance i markedet, for at igen skabe ligevægt. Kreativ destruktion

11

Hvad siger paradoxet "Born or Made" om Born-perspektivet?

Born-perspektivet siger, at entreprenøren er bestemt genetisk.
Det er særlige super individer.
Hvis én gang entreprenør: Altid entreprenør!
Baseret på interne karaktertræk.

12

Hvad siger paradoxet "Born or Made" om Made-perspektivet?

Made-perspektivet siger, at alle er potentielle entreprenører.
At entreprenøren er skabt gennem en proces.
Baseret på eksterne faktorer (opvækst osv)

13

Hvad mener bogen om "Born or Made" paradoxet?

Bogen mener, at entreprenøren er made, og at der derfor ikke kun er genetisk afgørende.

14

Hvad siger paradoxet "Discovered or Created" om Discovered-perspektivet?

Idéen bliver givet og skal opdages. Findes på baggrund af info, kendskab og opfattelse af eksempelvis marked.
Baseres på "hul i markedet"

15

Hvad siger paradoxet "Discovered or Created" om Created-perspektivet?

At idéen kommer af kreativitet. Dynamisk metode.

16

Hvad mener bogen om "Discovered or Created" paradoxet?

Bogen siger at idéer opstår typisk ved et mix af de to perspektiver.

17

Hvorfor opstår muligheder for entreprenører?

Virksomheder ser ikke muligheden. Den er for lille eller uden for fokus. Virksomheder er måske konservative, eller har politikker som ikke gør muligheden mulig for dem.

18

Hvad siger paradoxet "Evaluering af mulighed: instrumental eller legitim" om den instrumentale tilgang?

Den instrumentale tilgang går ud på at bruge værktøjer (teorier og modeller) til at evaluere sin idé. Man går analytisk og systematisk til værks.

19

Hvad siger paradoxet "Evaluering af mulighed: instrumental eller legitim" om den legitime tilgang?

Den legitime tilgang går ud på at være proaktiv og eksperimental. Man opsøger folk og tager gerne tingene som de kommer.

20

Hvad siger bogen om paradoxet: "Evaluering af mulighed: instrumental eller legitim"?

Bogen siger at begge tilgange bør inkluderes.

21

Hvad siger paradoxet: "Organisering af mulighed: Planning or improvising" om planning-perspektivet?

Ved planning er målet givet.
Man udvælger strategi, ressourcer og netværk for at opnå målet.
I dette perspektiv har man unlimited ressourcer.

Fx. Vælger en ret - Finder opskrift på retten - Køber ingredienser der står i opskriften - Laver retten

22

Hvad siger paradoxet: "Organisering af mulighed: Planning or improvising" om improvising-perspektivet?

Ved improvising er ressourcerne givet.
Man skal finde ud af, hvordan man bedst bruger de ressourcer.

Fx. Åbner køleskabet - Ser ingredienser - Laver mad ud fra de ingredienser der er. "Tøm køleskabet"-mad

23

Hvad siger paradoxet "Nascent entreprenørskab: Nødvendighed eller mulighed" om nødvendigheds-perspektivet?

Nødvendighedsperspektivet er baseret på, at det er miljøbestemt. Man gør det for at få bedre levevilkår og af ren overlevelse.
Det er "the last and only choice". Der er lav potentiale.

24

Hvad siger paradoxet "Nascent entreprenørskab: Nødvendighed eller mulighed" om mulighedsperspektivet?

Mulighedsperspektivet er baseret på at entreprenørskabet er et bevidst og strategisk valg, der handler om optimering/selvrealisering. Entreprenøren har i denne situation flere muligheder.
Der er høj potentiale

25

Hvad siger paradoxet "ressourcer: udnytte eller udforske" om udnytte-pespektivet?

Udnytte perspektivet går ud på at man udnytter eksisterende ressourcer effektivt.
Det er kortsigtet og stabilt

26

Hvad siger paradoxet "ressourcer: udnytte eller udforske" om udforske-perspektivet?

udforske perspektivet går ud på at man finder nye ressourcer og får kontrol over disse.
Det er lang sigtet og dynamisk.

27

Hvad siger bogen om paradoxet "ressourcer: udnytte eller udforske"?

Bogen anbefaler en balance mellem udnyttelse af eksisterende ressourcer og udforskning af nye ressourcer.

28

Hvad siger paradoxet "netværk: rationel eller embedded" om rationel-perspektivet?

Det rationelle siger, at man udnytter sit netværk på en bevidst og rationel måde. Man er mål-orienteret, og bruger netværk som redskab. Man er konkret og neutral. Netværket kan være løst og opstået ved tilfældighed. Det er en kortsigtet løsning, som er produktiv ved opstartsvirksomheder

29

Hvad siger paradoxet "netværk: rationel eller embedded" om embedded perspektivet?

det embedded siger, at man har tilfældig, ukontrolleret brug af netværk. Man er omsluttet af det sociale og emotionelle i et netværk, hvor der er tillidsrelationer. Det er langsigtet.

30

Hvad siger bogen om paradoxet "netværk: rationel eller embedded"

Bogen siger at de fleste entreprenører er et sted i midten af de to perspektiver.