Pensum Flashcards Preview

Entrepreneurship > Pensum > Flashcards

Flashcards in Pensum Deck (129)
Loading flashcards...
1
Q

Novice entreprenør

A

En uden entreprenørerfaring

2
Q

Habitual entreprenør

A

En med tidligere entreprenørerfaring

3
Q

Serial entreprenør

A

En som mere eller mindre konstant etablere og sælger organisationer

4
Q

Portofolio entreprenør

A

En som ejer flere organisationer samtidig

5
Q

Hybrid entreprenør

A

En som er både ansat i en organisation, og som er selvstændig ved siden af

6
Q

Nascent entreprenør

A

En som overvejer etablering af organisation

7
Q

Intraprenør

A

En som arbejder entreprenørielt i en eksisterende virksomhed

8
Q

Emergence (fremkomst) tradition

A

Organiseringsproces frem mod etablering af ny virksomhed

9
Q

Opportunity tradition

A

Innovativ opdagelse. Nye måder at organisere produktionsfaktorer. Vurdering og udnyttelse af muligheder

10
Q

Hvad mener Schumpeter?

A

At en entreprenør er en innovatør, som skaber ubalance i markedet, for at igen skabe ligevægt. Kreativ destruktion

11
Q

Hvad siger paradoxet “Born or Made” om Born-perspektivet?

A

Born-perspektivet siger, at entreprenøren er bestemt genetisk.
Det er særlige super individer.
Hvis én gang entreprenør: Altid entreprenør!
Baseret på interne karaktertræk.

12
Q

Hvad siger paradoxet “Born or Made” om Made-perspektivet?

A

Made-perspektivet siger, at alle er potentielle entreprenører.
At entreprenøren er skabt gennem en proces.
Baseret på eksterne faktorer (opvækst osv)

13
Q

Hvad mener bogen om “Born or Made” paradoxet?

A

Bogen mener, at entreprenøren er made, og at der derfor ikke kun er genetisk afgørende.

14
Q

Hvad siger paradoxet “Discovered or Created” om Discovered-perspektivet?

A

Idéen bliver givet og skal opdages. Findes på baggrund af info, kendskab og opfattelse af eksempelvis marked.
Baseres på “hul i markedet”

15
Q

Hvad siger paradoxet “Discovered or Created” om Created-perspektivet?

A

At idéen kommer af kreativitet. Dynamisk metode.

16
Q

Hvad mener bogen om “Discovered or Created” paradoxet?

A

Bogen siger at idéer opstår typisk ved et mix af de to perspektiver.

17
Q

Hvorfor opstår muligheder for entreprenører?

A

Virksomheder ser ikke muligheden. Den er for lille eller uden for fokus. Virksomheder er måske konservative, eller har politikker som ikke gør muligheden mulig for dem.

18
Q

Hvad siger paradoxet “Evaluering af mulighed: instrumental eller legitim” om den instrumentale tilgang?

A

Den instrumentale tilgang går ud på at bruge værktøjer (teorier og modeller) til at evaluere sin idé. Man går analytisk og systematisk til værks.

19
Q

Hvad siger paradoxet “Evaluering af mulighed: instrumental eller legitim” om den legitime tilgang?

A

Den legitime tilgang går ud på at være proaktiv og eksperimental. Man opsøger folk og tager gerne tingene som de kommer.

20
Q

Hvad siger bogen om paradoxet: “Evaluering af mulighed: instrumental eller legitim”?

A

Bogen siger at begge tilgange bør inkluderes.

21
Q

Hvad siger paradoxet: “Organisering af mulighed: Planning or improvising” om planning-perspektivet?

A

Ved planning er målet givet.
Man udvælger strategi, ressourcer og netværk for at opnå målet.
I dette perspektiv har man unlimited ressourcer.

Fx. Vælger en ret - Finder opskrift på retten - Køber ingredienser der står i opskriften - Laver retten

22
Q

Hvad siger paradoxet: “Organisering af mulighed: Planning or improvising” om improvising-perspektivet?

A

Ved improvising er ressourcerne givet.
Man skal finde ud af, hvordan man bedst bruger de ressourcer.

Fx. Åbner køleskabet - Ser ingredienser - Laver mad ud fra de ingredienser der er. “Tøm køleskabet”-mad

23
Q

Hvad siger paradoxet “Nascent entreprenørskab: Nødvendighed eller mulighed” om nødvendigheds-perspektivet?

A

Nødvendighedsperspektivet er baseret på, at det er miljøbestemt. Man gør det for at få bedre levevilkår og af ren overlevelse.
Det er “the last and only choice”. Der er lav potentiale.

24
Q

Hvad siger paradoxet “Nascent entreprenørskab: Nødvendighed eller mulighed” om mulighedsperspektivet?

A

Mulighedsperspektivet er baseret på at entreprenørskabet er et bevidst og strategisk valg, der handler om optimering/selvrealisering. Entreprenøren har i denne situation flere muligheder.
Der er høj potentiale

25
Q

Hvad siger paradoxet “ressourcer: udnytte eller udforske” om udnytte-pespektivet?

A

Udnytte perspektivet går ud på at man udnytter eksisterende ressourcer effektivt.
Det er kortsigtet og stabilt

26
Q

Hvad siger paradoxet “ressourcer: udnytte eller udforske” om udforske-perspektivet?

A

udforske perspektivet går ud på at man finder nye ressourcer og får kontrol over disse.
Det er lang sigtet og dynamisk.

27
Q

Hvad siger bogen om paradoxet “ressourcer: udnytte eller udforske”?

A

Bogen anbefaler en balance mellem udnyttelse af eksisterende ressourcer og udforskning af nye ressourcer.

28
Q

Hvad siger paradoxet “netværk: rationel eller embedded” om rationel-perspektivet?

A

Det rationelle siger, at man udnytter sit netværk på en bevidst og rationel måde. Man er mål-orienteret, og bruger netværk som redskab. Man er konkret og neutral. Netværket kan være løst og opstået ved tilfældighed. Det er en kortsigtet løsning, som er produktiv ved opstartsvirksomheder

29
Q

Hvad siger paradoxet “netværk: rationel eller embedded” om embedded perspektivet?

A

det embedded siger, at man har tilfældig, ukontrolleret brug af netværk. Man er omsluttet af det sociale og emotionelle i et netværk, hvor der er tillidsrelationer. Det er langsigtet.

30
Q

Hvad siger bogen om paradoxet “netværk: rationel eller embedded”

A

Bogen siger at de fleste entreprenører er et sted i midten af de to perspektiver.

31
Q

Hvad siger paradoxet “business plan: ledelsesværktøj eller kreativitets begrænser” om ledelsesværktøj?

A

Business planen er et værktøj til planlægning. Den er logisk. Har fokus på analyser og anbefalinger.

32
Q

Hvad siger paradoxet “business plan: ledelsesværktøj eller kreativitets begrænser” om kreativitetsbegrænsning?

A

perspektivet mener at business planen er en kreativitetsbegrænser. man vil hellere tænke ud af boksen. denne business plan kan ikke forudsige, men har en kreativ tilgang.
En venture capitalist investerer ikke i denne type.

33
Q

Hvad siger paradoxet “intraprenørskab: top down eler bottum up” om top down?

A

At det er topledelsen der tager initiativ, fx ved strategier. Organisationen skal efterleve. Det er en kontrolleret proces, hvor medarbejdere bliver kontrolleret.

34
Q

Hvad siger paradoxet “intraprenørskab: top down eler bottum up” om bottum up?

A

At det er medarbejdernes initiativ. Medarbejderne er selvstyrende fremfor kontrollerede.

35
Q

Hvad siger paradoxet “social entreprenørskab: business eller bedre verden” om business?

A

Det er en finansiel virksomhed. De er en profitsektor. De bruger reklamer for succes og udvikling samt at vise succes og udvikling.

36
Q

Hvad siger paradoxet “social entreprenørskab: business eller bedre verden” om bedre verden?

A

Det er en non-profit sektor. Bruger reklamer til at støtte objektet, fx fattigdom.

37
Q

Hvad er udviklingen i entreprenørskab? Herunder typer af entreprenører, altså kvinder og minoriteter.

A

Der er en stigende udvikling i entreprenørskab. Dette gælder for alle grupper; mænd, kvinder, minoriteter, unge som gamle.

38
Q

Hvad er entreprenørskab?

A

At gøre idé til forretning. Defineret som en proces for individuelle som handler på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være økonomisk, kulturel eller af social art.

39
Q

Hvorfor vælger folk er blive entreprenør?

A

For at være deres egen chef, følge sine egne ideér og få egne finansielle belønninger. Den mest drevne kraft for at blive entreprenør er at være deres egen chef.

40
Q

Hvad er Corporate entrepreneurship/ samlet entreprenørskab?

A

I forvejen eksisterende virksomheder kan opføre sig som en entreprenør virksomhed. Kaldet Entrepreneurial intensity/ entreprenørens intensitet: Alle virksomheder kommer til at være langs et konceptuelt kontinuum der variere fra høj forsigtighed til højt entreprenørskab.

41
Q

Nævn tre typer af start-up firmaer

A
 1. Salary substitute
 2. Life style
 3. Entrepreneurial
42
Q

Hvad er Salary-substitute firmaer?

A

Firmaer som overordnet sørger for at deres ejer eller indehavere et lignende niveau af indkomst til det de kunne være i stand til at tjene i et konventionelt job.
Kan fx være restaurant.

43
Q

Hvad er Life style firmaer?

A

Firmaer som skaffer deres ejer eller indehavere muligheden for stræber efter en speciel livsstil og leve af det.

44
Q

Hvad er Entrepreneurial firmaer?

A

Firmaer som bringer nye produkter eller serviceydelser til et marked ved at lave og gribe muligheder foruden hensyn til følgere at de ressourcer som det for i øjeblikket kontrollere.

45
Q

Hvad er 3 kendetegn for entreprenøriske firmaer?

A

Proaktiv, innovativ, tager risici.

46
Q

Nævn 5 karaktertræk for en entreprenør

A

Selvsikker. Motiveret. Energisk. Kreativ. Selvstarter.

47
Q

Hvad kræver det at være en succesfuld entreprenør?

A

Passion, product/costumer fokus, vedholdenhed, execution intelligence.

48
Q

Hvad er myterne om entreprenørskab?

A
 1. Born not made
 2. Gamblers
 3. Motiveret af penge
 4. Unge og energiske
 5. Elsker spotlight
49
Q

Hvad er en opportunity?

A

En opportunity er at ens idé er kvalificeret til at være attraktiv, holdbar og er forankret i et produkt eller en tjenesteydelse, som skaber værdi for køberne eller slutforbrugerne.

50
Q

Er alle idéer en opportunity?

A

Ikke alle ideer er en mulighed, der skal være et åbent vindue på markedet, for at der er en mulighed.

51
Q

Hvad er Opportunity gap/window of opportunity?

A

Når et produkt eller en serviceydelse er nødvendig for en speciel gruppe af mennesker, men denne gruppe er ikke stor nok til at være interessant for de dominerende producenter eller detailhandlere. Eks. Tyggegummi med pulver i.

52
Q

Hvilke tre forhold har entreprenøren til at identificere en business mulighed?

A

At observerer trends, løse problemer og finde åbne vinduer på et marked

53
Q

Hvad skal en opportunity være?

A

Attraktiv, holdbar, timely, bundet til et produkt/ydelse, skabe værdi for bruger.

54
Q

Hvad er processen for en entreprenør?

A
 1. beslutning
 2. udvikle (idé generering,feasibility, analyser, business plan)
 3. Idé -> firma (økonomisk styrke, opbygge team, skaffe finansiering)
 4. Lede og vækste firma
55
Q

Nævn teknikker til idé generering

A

Brainstorming, fokusgruppe (10-15 pers), bibliotek, research, costumer advisory board, day-in-the-life

56
Q

Hvordan kan man identificere en opportunity?

A

Kigge på trends. Løser den et problem? Kigge efter huller i markedet.

57
Q

Hvad bruges en feasibility analyse til?

A

Til at evaluere om ideen er levedygtig eller ej

58
Q

Hvilke dele består en feasibility analyse af?

A

Produkt/service feasibility
Industri/target market feasibility
Organisatorisk feasibility
Finansiel feasibility

59
Q

Beskriv Produkt/service feasibility

A

Inddelt i to: Produktets efterspørgsel (her snakker man med kunder og benytter sig af online tools) og om produktet er eftertragtet (her ser man på timing, trends. man benytter et concept statement til at teste)

60
Q

Beskriv Industri/target market feasibility

A

Kigger på attraktivitet ved både industri og target market. Er industrien ung? Er den i vækst? Er produktet et must have?
Target market må ikke være for stort, heller ikke for småt.

61
Q

Beskriv organisatorisk feasibility

A

Kigger på management dygtighed (passion og ekspertise) og ressource forsyning (kritiske ikke-finansielle ressourcer, såsom kontor, medarbejdere).

62
Q

Beskriv finansiel feasibility

A

Indeholder start-up cash (estimeret helt indtil først tjente kr.), performance af andre virksomheder i samme industri, attraktivitet (vækst, loyalitet)

63
Q

Hvad er First Screen?

A

Et værktøj til at vurdere levedygtighed

64
Q

Hvad er en business model?

A

Plan for hvordan virksomheden skaber, leverer og fanger værdi. Det er evnen til at lykkes på kort og lang sigt.

65
Q

Hvad er forskellen på en standard business model og en disruptive business model?

A

En standard business model er en model, som allerede eksisterer, fordi andre virksomheder også benytter den plan. Fx advertising business plan, bruges af både Facebook og Google.
En disruptive business model ændrer måden tingene foregår på i et marked. Uber er eksempel herpå.

66
Q

Nævn 3 forskellige standard business modeller

A

Advertising (Google), Franchise (Rema 1000), Subscription (Netflix)

67
Q

Hvilke 4 elementer indgår i Barringer/Ireland business modellen?

A
 1. Core strategy
 2. Ressourcer
 3. Operations
 4. Financials
68
Q

Hvad indgår i Core Strategy elementet i B&I Business model?

A

Mission, differentiering, target market, produkt/marked scope

69
Q

Hvad indgår i Ressourcer elementet i B&I business model?

A

Nøgle kompetencer

Nøgle aktiver

70
Q

Hvad indgår i Financials elementet i B&I business model?

A

Indtægtskilder, omkostningsstruktur, funding

71
Q

Hvad indgår i operations elementet i B&I business model?

A

Produktion, kanaler, nøgle partnere (network, joint ven…)

72
Q

Hvad er en business plan?

A

25-35 siders dokument om hvad virksomheden vil opnå. For nye virksomheder bruges de både i og udenfor virksomheden. Internt til at systematisk overveje alle aspekter. Eksternt til at kommunikerer virksomhedens værdi til bank, investorer.

73
Q

Hvad er den mest oplagte struktur til en business plan?

A

Den traditionelle, fordi den gør det nemt og overskueligt for læser.

74
Q

Hvilke typer findes der af en business plan?

A
 1. Summary (10-15) udarbejdes tidligt.
 2. Fuld Business plan (25-35) udarbejdes når virksomheden skal bruge penge.
 3. Operationel (40-100) bruges kun internt
75
Q

Hvad er indholdet i en business plan?

A
Resumé,
Industri analyse,
Virksomhedsbeskrivelse,
Markedsanalyse,
Økonomi
Marketing,
Design og udvikling,
Operationel plan
Management team
Struktur
Milestones
Finansielle forudsigelser
76
Q

Hvilke red flags (advarselssignaler) kan der være i en business plan?

A
Ingen private penge involveret
Ingen beviser/research
For bredt et marked
For optimistiske finansielt 
Sjuskethed
77
Q

Hvad går financial management ud på?

A

Lønsomhed, effektivitet, likviditet, stabilitet

78
Q

Hvad indebærer et finansielt statement?

A

Income statement, balance sheet, cash flow

79
Q

Hvad indebærer budgettet?

A

Indtægter, udgiftet, kapital behov. Alle specificerede

80
Q

Hvad indebærer finansielle forecasts?

A

Fremtidig indkomst og udgiftet, baseret på tidligere performance, nuværende omstændigheder, fremtidige planer.

81
Q

Hvad er Finansiel Ratios(forhold)?

A

Det hjælper med at bestemme hvorvidt objektiver bliver mødt, samt hvordan vi står i forhold til andre i industrien.

82
Q

Hvad er et income statement?

A

Resultatet af en specifik periode. Alle indtægter og udgifter. Viser om der er profit eller tab.

83
Q

Hvad er et balance sheet?

A

Snapshot af virksomhedens aktiver og passiver, gæld, aktiekapital.

84
Q

Hvad er cashflow?

A

Opsummerer ændringer i virksomhedens penge position. Lidt a la et kontoudtog.

85
Q

Hvad er en ratio analyse?

A

Måler tjent indtægt med brugte udgifter.

86
Q

Nævn 3 grunde til hvorfor finansiering er nødvendig for nye virksomheder

A
Cash Flow (der skal bruges penge, før der tjenes penge)
Kapital investering (firma skal have penge til udbetaling)
Produkt udvikling (kan tage flere år)
87
Q

Forklar hvad en elevatorspeech er

A

Det er en tale på 60 sekunder, som bruges til at overbevise investor el.lign. om at de skal læse ens business plan. Indholder Problem, Løsning, Kvalifikationer og marked.

88
Q

Hvilke måder kan man skaffe penge på?

A
Personlige midler (sig selv, venner, familie, bootstrapping)
Egen kapital (unik idé, niche marked)
Gæld/Lån (solid balance, stærk cashflow)
Kreative midler (leasing, crowdfunding)
89
Q

HVad er sweat equity?

A

Værdien af den tid og indsats, som ejer har brugt på virksomheden.

90
Q

Hvad er intellektuel ejendom?

A

Kompetitive fordele, værdi i markedet

91
Q

Hvilke typer er der af intellektuel ejendom?

A

patenter, trademarks, copyright, trade secrets

92
Q

Hvilke typer patenter findes der?

A

Utility, design, plant

93
Q

Hvad kan fx bruge copyright på?

A

Billede, musik komposition, computer software

94
Q

Hvor længe holder et trademark?

A

10 år

95
Q

Hvilke stadier er der af vækst?

A
 • Introducton (start up fase)
 • Early growth (udvikle politikker)
 • Continous growth (udvikler andre produkter)
 • Modenhed (stabil vækst)
 • Decline (nedadgående vækst)
96
Q

Hvad sker der hvis en virksomhed vækster for hurtig?

A

Der kommer ubesvarede henvendelser. Faldende produktivitet. Faldende kvalitet. Kundeklager.

97
Q

Hvad indebærer interne vækst strategier?

A

Produkt udvikling.
Forbedre produkt.
Ny variation.
Geografisk ekspansion, nationalt og internationalt.

Ved interne vækststrategier har man maks kontrol og langsom vækst

98
Q

Hvad indebærer eksterne vækst strategier?

A

Fusioner/overdragelser
Licensing
Joint ventures
Franchising

Ved eksterne vækststrategier reducerer man konkurrence, men også organisationens fleksibilitet.

99
Q

Nævn grunde til at et produkt fejler

A
Marked var overestimeret
Varens pris var for dyr 
Dårligt design
Ingen differentiering fra konkurrent. 
Udviklingen var for dyr
100
Q

Hvad er et new venture team?

A

Alle dem der bidrager til at rykke fra idé til virksomhed. Nøgle medarbejdere, ledere, direktører, investorer, rådgivere

101
Q

Hvad er de fortrukne egenskaber til at være med i et new venture team?

A

Højere uddannelse. Tidligere erfaring med entreprenørskab. Relevant erfaring ift. industrien. Bredt netværk.

102
Q

Hvad er fordele og ulemper ved new venture team?

A

Fordele:
Mere talent, ressourcer, netværk

Ulemper:
Konflikter, hvis de har lignende ekspertise

103
Q

Hvad er investorernes rolle i et new venture team?

A

Hyre ledelse, finpudse business model, lytte til nye ideer, skaffe kunder

104
Q

Hvad er direktørens rolle?

A

Guide personale og medarbejdere. Sørge for godt ry.

105
Q

Hvilke typer af virksomheds ejerskab findes der?

A

Solo (B50) (hæfter), Partner, Samarbejde, begrænset (hæfter ikke)

106
Q

Hvilke etiske og retmæssige overvejelser er der ved start up?

A

Etablering af stærk etisk kultur (lede via eksempel)
Vælge advokat
Founders agreement
Tilladelser, licenser

107
Q

Hvilke elementer består marketing mix af?

A

Produkt
Pris
Promotion
Place

108
Q

Hvad består produkt af i marketing mix?

A
Core produktet (det faktiske produkt)
Actual produkt (kvalitet, design, pakning)
109
Q

Hvad består pris af i marketing mix?

A

Cost based (hvis der er avance på produktets omkostningspris ift hvad den bliver solgt for)

Value based (prisen er produktets værdi, det som kunden er villig til at betale)

110
Q

Hvad består promotion af i marketing mix?

A

PR (blog, SoMe)

Google adwords/adsense

111
Q

Hvad består place af i marketing mix?

A
Direkte (fra producent direkte til kunde)
Gennem andre (Producent til distributør til butik til kunde)
112
Q

Hvorfor branding?

A

Det er med til at skabe værdi for forbrugeren. Sker gennem markedsføring, PR, sponsorater, performance

113
Q

Hvad er en industri?

A

Gruppe af firmaer som producerer lignende produkter

114
Q

Hvordan analyserer man en industri?

A

Ved hjælp af en feasibility analyse, hvor target market er identificeret.

115
Q

Hvilke 3 spørgsmål skal man stille sig selv ift. industrien?

A
 • Er industrien et realistisk sted at indtræde?
 • Hvad er innovationsniveauet i industrien?
 • Er det noget negativt i positionerne?
116
Q

Hvordan bestemmer man industriens attraktivitet?

A

Miljømæssige trends (økonomiske, sociale, tekniske, politiske)
Business trends (profit, innovation, input costs)
The Five forces

117
Q

Hvad bruges The Five Forces til?

A

Til at forstå strukturen i industrien og industriens profitvillighed.

118
Q

Hvilke elementer er der i The Five Forces?

A
 • Trussel af substituerende produkter
 • Trussel af nye indtrængere
 • Konkurrence i markedet
 • Forhandlingsstyrke v. leverandører
 • Forhandlingsstyrke v. købere
119
Q

Hvad er en emerging industry?

A

en ny industri

120
Q

Hvad er en fragmented industry?

A

En industri med mange virksomheder

121
Q

Hvad er en mature industry?

A

en industri med næsten ingen stigning i efterspørgsel

122
Q

Hvad er en declining industry?

A

En industri med reduktion i efterspørgsel.

123
Q

Hvad undersøger man i en konkurrentanalyse?

A
Direkte konkurrenter (identiske produkter)
Indirekte konkurrenter (tæt på substituerende produkter)
Fremtidige konkurrenter. 

Laves for at forstå strategi og adfærd hos konkurrenter.

124
Q

Nævn to eksempler på franchise kæder

A

Rema 1000, McDonald’s, Jysk (internationalt plan)

125
Q

Hvilke 3 typer af Franchise agreements findes der

A

Individuel,
Area,
Master

126
Q

Hvad er Produkt and Trademark franchise?

A

Hvor man køber produkter og bruger tradenames

127
Q

Hvad er Business format franchise?

A

Hvor man får en fomular til hvordan tingene skal foregå, marketing bliver styret, alle bliver trænet.

128
Q

Hvilke kvaliteter er gode at have, for en som køber et franchise?

A

Høj arbejdsmoral, god til at følge instrukser, team orienteret

129
Q

Fordele og ulemper ved franchise?

A

Fordele:
Indtægt af fees, hurtig udvikling på markedet, cost savings

Ulemper:
Profitdeling, minimeret kontrol, kan fejle