POF Examen Flashcards Preview

POF3 Dag > POF Examen > Flashcards

Flashcards in POF Examen Deck (20):
1

Skillnaden mellan två -och tredimensionell strömming är at:

Man vid tvådimensionell strömming endast ser på strömmingen runt en bladsektion

2

En helikopter sägs vara rollstabil då:

Det efter en störning kring rollaxeln strävar efter att återgå til jamnviktsläget

3

Luftmotståndet beror främst på följande faktorer:

Det dynamiska trycket i luftströmmen och luftens täthet

4

Vad kallas det når bladspetserna inte ligger på samma höjd:

Otrack

5

Vilka helikoptrar har det största TP-området:

De med två rotorer i tandem

6

När två krökta ytor skär varandra kan man få en lokal gränsskiktsavlösning. Detta kallas för:

Inferensmotstånd

7

Stabilisatorn ökar stabiliteten runt:

Tväraxeln

8

Fart för minimum effekt (kallas ibland för VMS) är också den fart:

Där man får den snabbaste stighastigheten

9

Överstegring av stjärtrotorn kan leda til:

Att helikoptern roterar

10

Vid opphovning tenderar oftast helikoptern att röra sig i samma riktning som stjärtrotorns dragkraft:

RIKTIG

11

Stagnationspunkten är:

Den punkt där luftströmmen stannar mot rotorbladets framkant

12

Vilket motstånd minskar med ökad fart:

Inducerat motstånd

13

Med ett torderad rotorblad menas:

Anfallsvinkeln minskar mot bladspetsen

14

En fördel med att öka antalet blad i huvudrotorn är:

Det blir mindre böjningar i bladen

15

Hur definieras diskbelastning i et visst ögonblick under flygning:

Helikopterns aktuella flygvikt delat med diskarean

16

Vid isbildning under flygning brukar isen först komma:

På den innersta delen av huvudrotorn

17

Vad gäller för fart för maximal uthållighet (VMS)

VMS har lägre fart för maximal räckvidd

18

Vad är rätt angående oledade rotorer (stelt rotorsystem)

Det normala ör at man i stället för leder har elastiska material

19

Den mest ogynnsamma kombinationen av faktorer för en helikopters prestanda är:

Hög höjd, hög massavikt och vindstilla

20

Maximal stigvinkel fås alltid vid den fart dör förhållandet mellan stighastighet och banfart är högst. Detta ger at maximal stigvinkel (på låg höjd) fås vid?

Noll fart