Pof prövar Flashcards Preview

POF3 Dag > Pof prövar > Flashcards

Flashcards in Pof prövar Deck (61):
1

Dynamisk tryck, q är lika med?

0,5 * rho * V²

2

SI-enheten för effekt är?

Watt och är arbete genom tid

3

Lyftkrafts-koefficienten för en bladprofil påverkas av?

Form och anfallsvinkel

4

Markeffekten försvinner när helikoptern hovrar på en ca-höjd av:

1 rotordiskdiamenter

5

Stall sker för en viss vingprofil alltid vid en viss?

Anfallsvinkel (AoA)

6

Rotorbladen är konstruerade med "twist" eller "taper" för att?

Producera ett så konstant lyft som möjligt längs med bladet

7

Vad uppnås med stig vid Vy?

Stiger och når din höjd på raskaste tid

8

Vad är tryckcentrum?

Den tänkta punkt på rotorprofilens korda där alla aerodynamiska krafter sägs verka

9

Vad är Soliditet?

Bladets totala areal/diskareal

10

Den kraft som verkar 90° mot den relativa luftstömmen är?

Lyft

11

Vilka egenskaper ger en rotorprofil störst lyftkraft?

Hög luftdensitet, hög rotationshastighet och stor rotorarea

12

Vad händer då ett rotorblad närmar sig gränsen för ljudets hastighet?

Det uppstår vibrationer

13

I viken riktning verkar rotorns dragkraft?

Längs med rotationsaxeln

14

I vilken av följande fall krävs störst motorkraft?

Hovring OGE

15

När en helikopter progressivt går in i en "flare"

Flappar bladen upp och får rotor RPM att öka

16

Vad begränsar en helikopters maximala framåtfart?

Luftströmmens hastighet över det BAKÅTGÅENDE bladet, och motorns tillgängliga kraft

17

Vad sker med det inducerade motståndet vid hover IGE?

Det minskar

18

Autorotation är?

Processen då lyftkraft produceras av fritt roterande vingprofiler med hjälp av aerodynamiska krafter som uppstår pga. UPPÅTGÅENDE luftströmmar

19

Vilken är den största nackdelen med en gungbrädesrotor (see-saw rotor eller teetering rotor)?

Det fins risk för mast bumping, alltså att rotorbladen slår i stjärtbommen oh riskerar att kapa av den helt

20

Hur tar man sig ur Vortex Ring State?

Sänka stigspaken och öka helikopterns framåtfart

21

Aspect ratio på et helikopterblad ?

Vingspannet/medelkordan

22

1 Pa är lika med?

1N/m²

23

En helikopter har oftast symmetriska rotorblad för at?

minska framåt -och bakåtgående rörelse för tryckcentrum när anfallsvinkeln förändras

24

Definere kritisk anfallsvinkel AoA?

När lyftet är på sitt absolut maximala

25

Definera Loadfaktor?

Relationen mellan lyft och vikt

26

Då anfallsvinkeln ökar, så ?

blir gränsskiktet tjockare

27

Vad är en strömlinje?

En ström av luft som har en viss hastighet och en viss riktning

28

Vad innebär Newtons tredje lag

"Every action has an equal and opposite reaction"

29

Definera anfallsvinkel?

Vinkeln mellan den relativa luftströmmen och kordlinjen

30

Var befinner sig tryckcentrum på huvudrotorns blad?

Ca 1/3 in på kortlinjen från bladets framkant

31

Vad händer då bladvinkeln ökas under flygning?

Stagnationspunkten flyttas nedåt och bakåt

32

Vad är washout (tordering)?

En minskning av "angle of incident" från rot til spets

33

Beskriv inferensmotstånd?

Motstånd som skapas vid helikopterns kropp där strömlinjeformen bryts, t.ex. vid medarnas fäste

34

Hur kan en rotorprofil modifieras för att tåla högre rotationshastighet?

Vara mindre välvd

35

Luftström vid spetsvirvlar har en uppåtgående komponent och en nedåtgående. Vilken påverkar det inducerade motståndet?

Endast den nedåtgående komponenten eftersom den förstärker nedsvepet bakom bladet

36

På det symmetrisk rotorblad med positiv anfallsvinkel produceras lyft hur?

Lyft produceras pga luftströmmar som över bladet ökar i hastighet och därmed minskar i tryck, och pga. luftströmmar under bladet som minskar i hastighet och ökar i tryck

37

Vad består den relativa vinden av ?

Inducerad och roterande luftström, eller luftström som skapas av helikopterns framåtfart

38

Dynamisk tryck er proportionellt med

kvadraten av hastigheten

39

Vad är statisk stabilitet?

Helikoptern återgår mot ursprungsläget efter ett nytt utan att piloten gör något.

40

Vad påverkar lyftkraften?

Den relativa luftströmmen och infallsvinkeln

41

Tjocklek/kordlinje förhållandet presenteras som % av?

Kordlinjen

42

Varför separerar luften från rotorbladet vid separationspunkten?

För att hastigheten ökat då trycket minskat

43

En specifikt blads stallvinkel förblir?

den samma utom då själva bladprofilen ändras

44

Vad skiljer tredimensionell luftströmming från tvådimensionell?

3D-strömming tar även hänsyn till att luften vill färdas något i sidled över bladet pga. tryckskillnaden på bladets över -och undersida

45

Vad händer då AoA ökar?

När AoA ökar så ökar motståndet och lyftkraften

46

Luft rör sig på flera sätt över bladet, på vilket sätt?

1. Luft färdas över bladet den kortaste vägen. 2. Luften vid bladspetsarna färdas runt bladets kant istället för över profilen. Detta kallas ändvirvlar och gör att bladet förlorar lyftkraft.

47

Vad kallas den luftström som dras igenom rotorn, uppifrån och ner?

Inducerad luftström

48

Vad påverkar stagationspunkten ?

Stagnationspunkten påverkas av det statiska trycket

49

Om en helikopter påverkas av en luftstörning, t.ex i girled, år den statisk stabil om ?

Den strävar efter att återgå till det ursprungliga läget

50

Vad gäller för statisk stabilitet vid hovring?

Dom flesta helikoptrar är statisk stabila i hovring (då en pilot kontrollerar

51

Vad är sant gällande dynamisk stabilitet?

Dynamisk stabilitet förutsätter statisk stabilitet

52

Vad innebär dynamisk neutral?

Dynamisk neutral innebär att om helikoptern störs av en nos-upp-störning kommer den at fortsätta att svänga kontinuerligt runt att ursprungliga höjdläge

53

Vad gäller längdstabilitet (longitudinal stability), så är dom flesta helikoptrar ?

Statisk stabila, men dynamisk instabila

54

Den horisontella stabilisatorn hjälper helikoptern att vara stabil i?

Pitchled vid framåt

55

Vad är lyftkoefficienten?

Et värde som är avhengig av bladprofilen och AoA

56

Et luftfartyg som är dynamisk stabilt är alltid?

Statisk stabilt

57

Vad är flapping hinge bra för?

För at bibehålla en konstant anfallsvinkel från bladets rot till spets

58

Coningsvinkeln på rotorbladen beror på?

Lyft -och centrifugalkrafter

59

Vilken typ av rotorsystem är mest känslig för markresonans?

Helt ledat motorsystem (kryss, 4 blad)

60

Den horisontella stabilisatorn hjälper helikoptern att vara stabil i?

Pitchled vid framåt

61

Varför fins en Delta Three Hinge?

För at öka stabiliteten i rotorhuvudet