Prep+Verb Flashcards

1
Q

entscheeden (Se décider pour qn./qch.)

A

Sech FIR EPPES/EEN entscheeden- A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

schwätzen (Parler de qn./qch.)

A

iwwer eppes/een schwätzen - A

Vun engem/eppes schwätzen - D

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

handelen (S’agir de qch.)

A

Sech ËM EPPES handelen- A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

goen (S’agir de qch.)

A

ËM EPPES goen- A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

interesséieren (S’interesser à qch)

A

Sech FIR EPPES interesséieren- A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

denken (Penser à qn./qch.)

A

UN EEN/EPPES denken- A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

äntweren (Répondre à qn./qch.)

A

Op een/eppes äntweren- A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

waarden (Attendre qn/qch)

A

Op een/eppes waarden- A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

freeën (se réjouir de qch)

A

Sech op eppes freeën- A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

erënneren (se souvenir de qn/qch)

A

Sech un een/eppes erënneren - A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

schwätzen (discuter avec qn)

A

Mat engem schwätzen - D

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

frou sinn (être content avec qn/qch)

A

Frou si(nn) mat -D

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

deelhuelen (Participer à qch.)

A

Un eppes deelhuelen - D

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

gehéieren (appartenir à qch)

A

Zu eppes gehéieren -D

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

äusgesinn (Avoir l’air de qch.)

A

No eppes äusgesinn -D

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

interesséieren (Être interessé par qch.)

A

Un engem/eppes interesséiert sinn -D

17
Q

schwätzen (Parler de qn./qch.)

A

Vun engem/eppes schwätzen -D

18
Q

froen (Demander qch.)

A

No eppes froen - D

19
Q

féieren (Conduire à qch. / resulter en qch.)

A

Zu eppes féieren -D