Expressions Flashcards Preview

Luxembourgish > Expressions > Flashcards

Flashcards in Expressions Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

domm sinn (stupide)

A

wéi Strei (paille)

2
Q

fläisseg sinn (travailleur)

A

wéi eng Wisbéi

3
Q

frou sinn (content)

A

wéi e Kichelchen

4
Q

liicht sinn

A

wéi eng Plomm

5
Q

midd sinn (fatigué)

A

wéi en Hond

6
Q

rose sinn (méchant/faché)

A

wéi eng Spann

7
Q

rout ginn

A

wéi eng Tomat

8
Q

schaffen

A

wéi e Päerd

9
Q

schlau sinn

A

wéi e Fuuss (renard)

10
Q

sech behuelen

A

wéi e Schwäin

11
Q

sech gläichen

A

wéi eng Drëps där anerer

12
Q

stomm sinn (muet)

A

wéi e Fësch

13
Q

stuer sinn (têtu)

A

wéi e Bock