Presente: verbos regulares con "AR" Flashcards Preview

Español de negocios > Presente: verbos regulares con "AR" > Flashcards

Flashcards in Presente: verbos regulares con "AR" Deck (24)
Loading flashcards...
1

habilitar

habilitO, habilitAS, habilitA, habilitAMOS, habilitAN

2

caminar

O, AS, A, AMOS, AN

3

hablar

O, AS, A, AMOS, AN

4

llamar

O, AS, A, AMOS, AN

5

implementar

O, AS, A, AMOS, AN

6

agarrar

O, AS, A, AMOS, AN

7

tomar

O, AS, A, AMOS, AN

8

atrapar

O, AS, A , AMOS, AN

9

buscar

O, AS, A, AMOS, AN

10

cenar

O, AS, A, AMOS, AN

11

desayunar

O, AS, A, AMOS, AN

12

regresar

O, AS, A, AMOS, AN

13

practicar

O, AS, A, AMOS, AN

14

preparar

O, AS, A, AMOS, AN

15

saludar

O, AS, A, AMOS, AN

16

trabajar

O, AS, A, AMOS, AN

17

usar

O, AS, A, AMOS, AN

18

limpiar

O, AS, A, AMOS, AN

19

arreglar

O, AS, A, AMOS, AN

20

escasear

O, AS, A, AMOS, AN

21

andar

O, AS, A, AMOS, AN

22

alcanzar

O, AS, A, AMOS, AN

23

abordar

O, AS, A, AMOS, AN

24

rebasar

O, AS, A, AMOS, AN