Prófspurningar 2 Flashcards Preview

Lífeðlisfræði prófasafn > Prófspurningar 2 > Flashcards

Flashcards in Prófspurningar 2 Deck (35):
1

Kynhormón hafa áhrif á vöxt með því að?

Örva losun vaxtarhormóns og IGF-I.

2

Mikilvægustu stjórnstöðvar fyrir hitastjórnun eru staðsettar í?

Undirstúku (hypothalamus)

3

Hjá nöktum 60 ára gömlum manni við 18°C umhverfishita fara í gang hitamyndunarviðbrögð. Hvar á mesta hitamyndunin sér stað?

Í beinagrindavöðvum.

4

Hvaða hormón er talið vera mikilvægast fyrir kynhvöt (sexual drive) kvenna?

Estrógen.

5

Á hvaða stað eru hvít blóðkorn venjulega ekki til staðar?

Lifur.

6

Svokallaður juxtaglomerular frumur losa?

Renín.

7

Hver af eftirtöldum hormónum veldur lækkun í styrk blóðsykurs?
Glúkagón, Insúlín, kortisól, adrenalín, vaxtahormón.

Insúlín.

8

Aðaláhrif hormónsins Aldósteróns eru að?

Örva endurupptöku natríum í safnrásum (collecting duct) og vatn fylgir með.

9

4 staðreyndir um pepptíð hormónið ANF (atrial natriuretic factor)

-Það er losað úr frumum í hjartanu.
-Það verkar á nýrnapíplurnar.
-Styrkur eykst ef rúmmál blóðsins eykst.
-Styrkur þess er háður styrk natríum.

10

Tvö áreiti geta haft áhrif á losun vasopressins (Anti-diuretic hormone):

Blóðþrýstingur og osmótískur þrýstingur.

11

4 staðreyndir um Kalíum (K)

-Er mikilvægt fyrir ertanleika taugafrumna.
-Er venjulega allt tekið upp í nýrnapíplum.
-Er stundum seytt úr safnrásum.
-Er háð styrk aldósteróns í blóði.

12

ADH hormónið er oft kallað?

Ekki pissa hormónið.

13

4 staðreyndir um hormónið glúkagon?

-Það er myndað í brisi
-Það eykur nýmyndun glókósa.
-Blóðsykursfall hvetur til aukningar losunar þes.
-Sympatísk virkni örvar losun þess.

ATH. það hvetur ekki til losun insúlíns það er glúkósi sem gerir það.

14

3 efni sem eru losuð úr brisi.

Bíkarbonat, elastasi og insúlín.

15

Secretin er losað úr?

Smáþörmunum, það stjórnar ph gildi í duodenum.

16

Þrennt sem að örvar seytun gastrín í maga:

-Parasympatískar taugar.
-Amínósýrur í maga.
-Peptíð í maga.

17

Hvað er hamlandi fyrir losun Gastrín í maga? (1)

Somatostatin.

18

Mikill niðurgangur getur orðið til þess að líkaminn? (4)

-Verður súr.
-Heldur í vetnisjónir.
-Reynir að halda í bíkarbonat í þvagi.
-Ph gildi Lækkar.

19

Seyti sekretíns úr innkirtilsfrumum í vegg skeifugarnar (duodenum) gerist vegna?

Sýru í þarmainnihaldi í smágirni (small intestine)

20

4 einkenni sykursýki:

*Tíð þvaglát (polyuria) vegna osmótískrar virkni glúkósa í þvagi
*Ketocidosis (súrnun sem fylgir óeðlilegum fituefnaskiptum) *Vökvatap (pissar mikið)
*Hækkaður blóðsykur (hyperglycemia) vegna minnkaðrar glúkósaupptöku í frumur og aukinnar glúkósalosunar frá lifur.

21

Hvað gerir lifrin í upptökufasa (absorptive state) ?

Hún breytir glúkósa í glýkógen.

22

Hvenær í hjartahring fæst díastóluþrýstingur í aortu?

Um leið og hröð tæming vinstra slegils á sér stað (the phase of rapid ejection)

23

Við aukin efnaskipti í vöðvavef eykst fjöldi opinna háræða. Afleiðngar þess gætu m.a verið? (2)

*Minni diffusions-fjarlægðir fyrir súrefni.
*Aukinn diffusions-flötur

24

Hvert eftirtalinna líffæra er líklegast til að hafa háræðar sem eru gegndræpar fyrir prótein?
Heili - nýru - hjarta - lifur - smáþarmar.

Lifur.

25

Hverju veldur estrógen í stúlkum og testósterón í strákum?

Valda bæði auknum lengdarvexti á kynþroskaskeiði og lokun á vaxtarlínum í beinum þannig að lengdarvöxtur stöðvast

26

Brisið seytir meltingarvökva undir stjórn hvaða hormóna?

Secretín og cholecystokiníns (CCK)

27

Niðurbroti fituefna í smáþörmum er mest flýtt með því að innlima þessar sameindir í?

Mícellur (ördropa)

28

Hvað örvar seytun insúlíns út í blóðrás?

Hærri blóðstyrkur amínósýru og glúkósa.

29

Insúlín og glúcagon er seytt út frá ?

Langerhans-eyjum í brisi

30

Hvenær í einu öndunarferli (frá lokun útöndunar í einum andardrætti að lokum útöndunar í næsta andardrætti, respiratory cycle) er alveolar þrýstingur lægstur (lægri en í andrúmsloftinu, Patm)?

Við upphaf innöndunar.

31

Heilarit (electroencephalogram, EEG) er aðallega talið endurspegla?

Forspennuvirkni taugafruma í heilaberki.

32

Heilarit einstaklings í djúpsvefni einkennist af háspenntum hægum bylgjum, sem kallast?

Delta

33

Taugarannsóknir sem snúa að vellíðan/umbun hafa sýnt að ákveðnar taugabrautir skipta þar miklu máli. Þær liggja innan ?

“mesolimbic dopamine pathway”

34

Blóðmissir er að hluta bættur upp með flutningi vökva úr millifrumuvökva inn í æðakerfið vegna?

Aukið magn ADH í blóði eykur endurupptöku vatns úr nýrnapíplum.

35

Í einstaklingi mælist hjartsláttartíðnin 100 slög/mín, heildarviðnám meginblóðrásar 20mmHg*min/L, meðalþrýstingur í lungnaslagæðinni 20 mmHG og meðalþrýstingur í aortu 100 mmHg. Ef reiknað er með að þrýstingur í báðum gáttum hjartans sé hverfandi, hvert er útfall hjartans (cardiac output)?

CO=MAP/TRP 100/20=5
= 5L/mín.