Prófspurningar 1 Flashcards Preview

Lífeðlisfræði prófasafn > Prófspurningar 1 > Flashcards

Flashcards in Prófspurningar 1 Deck (35):
1

Ef styrkur Ca++ í utanfrumuvökvanum er aukinn þá?

Eykst samdráttarkraftur hjartavöðva en hefur lítil áhrif á samdrætti beinagrindarvöðva.

2

Hvað lýsir best sambandinu milli þrýstings og viðnáms?

Flæði = þrýstingsfallandi / viðnám.

3

Einstaklingur með blóðþrýsting 140/80 telst vera með meðalslagæðaþrýsting (MAP) ?

MAP= 100 mmHg

2x DÞ + SP / 3
2x80 + 140 / 3 = 100 mmhg.

4

Aukning í eftirgefanleika (compliance) slagæðaveggja veldur.... (3)

*Minkuðuðm púlsþrýsting.
*Minkuðu magni blóðs í slagæðum.
*Lækkuðum meðalslagæðaþrýstingi.

5

Ef radíus æðar er tvöfaldaður hversu mikið myndi flæði aukast?

Flæðið myndi sextánfaldast.
Allt sett í 4 veldi. Þvermál er 2 x radíus.

6

Við aukin efnaskipti í vöðvavef eykst fjöldi opinni háræða. Nefnið 2 afleiðingar sem verða af því.

*Minni diffusions-fjarlægðir fyrir súrefni.
*Aukinn diffusions- flötur.

7

Hvað gæti leitt til bjúgmyndunar? (2)

*Minnkaður styrkur plastmapróteina.
*Aukinn millifrumuvökvi (ekki þrýstingur)

8

Hvað er hvorki storkuhindrandi né stuðlar að því að blóðsegi leysist upp?

Það er K-vítamín, það er blóðstorka.

Asprin, thrombin, heparin =Blóðþynnandi.
Tissue plasminogen activator = Leysir blóðsega.

9

Staðreyndir um hjartahringinn?

*Dyastólan varir lengur en systólan.
*Við upphaf syastólu lokast AV-lokurnar.

10

Samdrætti hjartans er venjulega stjórnað með? (2)

*Breytingum á upphafslengd vöðvaþráða.
*Breytingum í samdráttarkrafti (intropic state)

11

Útfall hjartans er reiknað með??

Slagmagn x hjartsláttartíðni.

12

Jón og Jóna eru tvíburar. Jón er með blóðþrýsting 110/80 en Jóna 100/70. Bæði eru þau með útfall hjartans 5 L/mín. Hvor þeirra er með hærri MAP og heildarviðnám blóðrásar?

Jón er með hærri meðalslagæðaþrýstings og hærra heildarviðnám blóðrásar en Jóna.

13

Mesta þrýstingsfallið í stóru (systemic) blóðrásinni verður þegar blóð flæðir......?

Í gegnum slagæðlingana (arterioles)

14

Aukning í eftirgefanleika (compliance) slagæðaveggja veldur? (2)

*Minkuðum púlsþrýstingi.
*Minnkuðu magni blóðs í slagæðum.

15

Alpa- og gamma- samvirkni (coactivation) í stjórnun hreyfinga stuðlar að?

Viðhaldi á næmni lengdarskynfæra vöðva.

16

Um barkar-mænutaugabrautir (corticospinal pathways) er taugabrautin mikilvæg fyrir?

Mikilvæg fyrir fínhreyfingar.

17

Hverju seyta Parietal frumur í maga?

Þær seyta HCI (saltsýru).

18

A,D,E og K vítamín eru öll ?

Fituleysanleg vítamín.

19

Hversu mörg % af orkunni sem verður til í líkamanum losnar út í umhverfið?

60%

20

Juxtaglomerular frumur í nýrum seyta efninu?

Renín.

21

Blóðvökvi (plasma) er um 20% af utanfrumuvökva líkamans, Hvert er áætlað magn blóðvökva í 100 Kg karlmanni?

4 L.

22

Aukin örvun sympatískra tauga á aðlæga slagæðlinga æðahnoðrans veldur ?

Æðasamdrætti og þar með lækkuðum síunarhraða.

23

Sjúklingi eru óvart gefnir 1000ml. af 0,9% saltlausn. Hvað telst til eðlilegra afleiðnga þess? (4)

-Minkun í sympatískri virkni til bláæða.

-Aukin parasympatísk virkni til að pissa meira.

-Minkuð losun á ADH til að skilja þvag út.

-Aukinn þrýstingur í háræðum vegna meira blóðmagns.

24

Hvert eftirtalinna líffæra er líklegast til að hafa háræðar sem eru gegndræpar fyrir prótein?
Heili, nýru, hjarta, lifur, smáþarmar.

Lifur.

25

Venjulega veldur munur í vökvaþrýstingi milli háræðar og millifrumuvökva flutningi á vökva ? (út úr / inní)

Út úr æðinni.

26

Munur í osmótískum þrýtingi milli háræðavökva og millifrumuvökva stuðlar að flutningi vökva? (inn í / út úr)

Inn í æð.

27

Í kjölfar blóðmissis má búast við að blóðfæði í nýrum hafi?

Minnkað miðað við aðstæður.

28

Þegar eintaklingur stendur snögglega upp úr láréttri stöðu þá? (2)

*Eykst heildarviðnám æðakerfisinns.
*Blóðþrýstingur lækkar.

29

Magn lofts sem flæðir niður í lungnablöðrur (alveoli) í innöndun eykst þegar aukning verður í?

Þrýstingsfallandanum milli andrúmslofts og lungnablaðra.

30

Í loftblöndu er hlutþrýstingur (partial pressure) lofttegundir mælikvarði á?

Styrk loftegundarinnar.

31

Viðtakar næmir fyrir súrefni eru staðsettir í ? (4)

Carotid body, Aortic bodies, (Lungum, Medulla.? )

32

Einstaklingur hefur “tidal” rúmmál 600ml. og öndunartíðnina 20 á mínútu. “Dead space”, er 200ml. Hver er loftun lungnablaðranna (alveolar ventrilation) hjá honum?

Tidal rúmmál - dead space x öndunartíðni = loftun lungnablaðranna.

600ml - 200ml x 20 ÖT = 8000 ml
=8/L á mín.

33

Hvers konar lyf, gefið sem innöndunarúði, mundi gagnast sjúklingi með asthmakast?

Beta adrenergur agónisti - víkkar út berkjurnar.


34

Við eðlilegt PO2 í slagæðablóði hversu mikið af hemaglóbín væri mettað súrefni?

98 - 100 % við eðlilegt PO2.

35

Offitu er einfalfast að grein með því að?

Mæla þyngdarstuðul (BMI).