prokariotai antra paskaita Flashcards Preview

BUS > prokariotai antra paskaita > Flashcards

Flashcards in prokariotai antra paskaita Deck (55)
Loading flashcards...
1

prokariotai gyvena

divoj, vandeny, ore, mumyse ir tttttt

2

biogeocheminiai ciklai

vieni elementai verciami i kitus junginius ir vel ir vel

3

dirvos sudėtingumą lemia

abiotinė struktūra, biotinė įvairovė

4

dirvą formuoja:

pradinės medžiagos, klimatas, organizmai, topografija, laikas

5

dirvos zonos pagal drėgnumą

viršutinis sluoksnis, vadozinė zona, drėgna zona,

6

vadozinė zona

tarp viršutinio sirvos sluoksnio ir drėgnos zonos

7

drėgna zona-

vandeningas sluoksnis

8

drėgna zona- pelkės

ši zona išlieka vandeninga visus metus, nes vandeningasis sluoksnis yra paviršiuje

9

visą dirvą sudaro komponentai:

kieta/mineralinė dalis, skysta dalis, dujinė dalis.

10

kietoji dirvos dalis:

organinis sluoksnis, paviršinis sluoksnis, podirvis, pasluoksnis iš kietos uolienos, uolienos ( tai nėra dirva)

11

Kietąją dalį sudaro

smėlis, dumblas ir molis

12

skysta dirvos dalis

yra organinių, neorganinių medžiagų, vandens judėjimas labai svarbus, jį lemia lietus

13

vandens judėjimo dirvoje reikšmė

organinių medžiagų susidarymas, irimas, mineralų pasiskirstymas.

14

Vandens pralaidumas dirvoje priklauso

nuo dalelių dydžio, nuo susidarančių porų.

15

dirvos dujinė dalis

azotas, deguonis, anglies dioksidas.

16

dirvos tipai pagal drėgnumą

sausa, vidutinio drėgnumo, labai drėgna

17

kuri dirva palankiausia MO?

vidutinio drėgnumo , nes yra ir vandens ir oro

18

bakterijų vaidmuo dirvožemyje

pagerina dirvos struktūrą, skaido, fiksuoja azotą, sintetina antibiotikus

19

kur giliausiai aptikta B?

  3 km gylyje

20

bakterijos ore tiria

aeromikrobiologija

21

areozoliai

ore esančios dalelės

22

bioaerozolis

oro dalelė + MO

23

aeromikrobiologija tiria

lauko ir vidaus aplinką

24

ar lauko oras svetingas MO?

ne

25

kaip aukštai randami MO?

net mezosferoj- 70km

26

ar homogeninės vandens buveinės?

ne

27

epilimnionas
metalimnionas
hipolimnionas

temperatūriniai vandens sluoksniai vasarą

28

vandens druskingumas sluoksniuojasi

vertikaliai ir horizontaliai

29

pagal šviesos buvimą vandens zonos skirstomos:

šviesios
tamsios

30

šviesa skverbiasi vandeniu iki

200m