Prompts Flashcards Preview

250 Useful Turkish Words and Expressions > Prompts > Flashcards

Flashcards in Prompts Deck (23):
1

Can I have ....?

..... rico ediyorum?

2

Can you help me? (in a shop)

Bakar mısınız?

3

Can you help me?

Bana yardım edebilir misiniz?

4

Do you speak English?

İngilizce konuşuyor musunuz?

5

Excellent!

Çok güzel

6

go away

Çekil!

7

How are you?
How are you? (formal)

Nasılsın?
Nasılsınız?

8

How much is it?

Bu ne kadar?

9

I can't speak Turkish

Türkçe bilmiyorum.

10

I don't understand

Anlamıyorum.

11

I do not know.

bilmiyorum

12

I would like

.... istiyorum

13

I'm fine

İyiyim.

14

Is there a … here?

Burada … var mı?

15

Please speak more slowly.

Lütfen, daha yavaş konuşur musunuz?

16

Please write it down for me

Lütfen yazar mısınız?

17

pleased to meet you

Memnun oldum

18

See you soon
See you tomorrow.

Görüşmek üzere.
Görüşmek yarin.

19

What time is it?

Saat kaç?

20

Where are the toilets?

Tuvaletler nerede?

21

Where can I get...?

… nerede bulabilirim?

22

Where do I pay

Kasa nerede?

23

Where is/are....?

.....nerede?