Proteinsyntes - transkribtion o translation Flashcards Preview

(K1) DNA o dess replikation > Proteinsyntes - transkribtion o translation > Flashcards

Flashcards in Proteinsyntes - transkribtion o translation Deck (5)
Loading flashcards...
1
Q

Vad står 5´och 3´ för och från vilket håll börjar DNA at replikeras

A

The 5’ and 3’ mean “five prime” and “three prime”, which indicate the carbon numbers in the DNA’s sugar backbone. The 5’ carbon has a phosphate group attached to it and the 3’ carbon a hydroxyl (-OH) group. This asymmetry gives a DNA strand a “direction

2
Q

Vad är totalreaktionen för koppling och aktivering av aminosyra till tRNA?

A

Totalreaktionen för aktivering och koppling av aminosyra till tRNA:

Aminosyra + ATP + tRNA –>
aminoacyl‐tRNA + AMP + PPi

3
Q

vilket enzym katalyserar både aktivering och koppling av en aminosyra bildande?

Vad är det? och vad är specifikt med dem?

A

Både aktivering och koppling katalyseras av
aminoacyl‐tRNA‐syntetas

Aminoacyl‐tRNA‐syntetaser = Enzymer som kopplar aminosyran till rätt tRNA.
Varje aminoacyl‐tRNA‐syntetas är specifikt för en viss aminosyra.

4
Q

Vad gör en promotor?

A

visar var RNA syntes ska starta

5
Q

Hur hittar aminoacyl -tRNA syntetaser rätt aminosyra?

A

Garanti för specificitet dvs att rätt aminosyra
kopplas på:
-
Aktiverings‐site‐ Aktiva ytan hos synetataser är utformad för att passa en viss aminosyra.
‐ Hydrofobt för hydrofoba aminosyror
‐ Hydrofilt för hydrofila aminosyror
‐ Steriska hinder för stora aminosyror att passa in i där små aminosyror skall binda in

Editerings‐site –det undersöks ytterligare en gång att det är rätt aminosyra som kopplats på. Om fel aminosyra har kopplats på så tas den bort
genom hydrolys.