Telomerer Flashcards Preview

(K1) DNA o dess replikation > Telomerer > Flashcards

Flashcards in Telomerer Deck (11)
Loading flashcards...
1
Q

Vad är en telomer och vart finner vi dem?

A

En region av repetitiva nukleotidsekvenser

Finns på varje terminal end av kromosomen

En telomer är en region av repetitiva nukleotidsekvenser på varje terminal end av kromosomen som skyddar ändarna på kromosomen från degradering eller fusion med närliggande kromosomer.

2
Q

Vad gör telomerer?

Vilken nukleotidsekvens har de? vad sker i änden av telomeren?

A

De repetitiva nukleotidsekvenserna på varje terminal end av kromosomen skyddar ändarna på kromosomen från degradering eller fusion med närliggande kromosomer. Telomerer är engångsbuffertar som trunkeras under celldelning. Deras närvaro skyddar generna som ligger innan telomererna från att trunkeras istället. Så när änden av kromosomen förkortas vid slutet av varje celldelning så är det telomeren som förkortas istället för att genen ska ta skada.

Sekvensen av nukleotiderna är TTAGGG, med den komplimentera DNA stängen AATCCC. Enden av en telomer böjer sig tillbaka mot telomeren och formar genom detta en T-slinga (T-loop).

3
Q

Vilken nukleotidsekvens har telomerer? och vad är den komolimentera DNA strängens sekvens

A

TTAGGG

med den komplimentera DNA stängen AATCCC

4
Q

Vad sker i enden av telomer?

A

Den böjer sig tillbaka och formar genom detta en T-loop

5
Q

Vad skyddas telomererna av?

Varför behöver de skyddas?

A

av ett komplex sheltering proteiner och RNA

Så de inte erkänns som dubbelsträngsbrott

Själva telomererna skyddas av ett komplex sheltering proteiner och RNA, som telomerisk DNA kodar. Sheltering proteiner skyddar enderna på telomerer från att erkännas som dubbelsträngsbrott. Genom att inhibera homolog rekombination och icke-homolog end joining.

6
Q

Vad är det som återskapar telomererna och varför bhöver de återskapas?

A

Över tid och efter flera cell divisioner kommer telomer ändarna att bli kortare. De återskapas dock av enzymet telomeras.

7
Q

Vad är två uppgifter som telomerer har?

A

De bildar ett skyddande lager på kromosomändarna som ser till att själva DNA sekvensen inte påverkas vid celldelning då en fullständig replikation vid ändarna inte kan ske och det “tapas alltid” delar i slutet. Därför ger telomerer som är extra nukleotidsekvensen en buffert.

De attraherar shelterin proteiner som bildar en skyddande kappa på kromosomändarna och hindrar därmed kromosomen från att bli misstagen som dubbelsträngsbrott vilket skyddar telomererna och DNA lite extra. Finns även en t-loop som bildas och leder till skydd.

8
Q

Vad är telomeras?

Vart finns det?

A

Ett enzym som ser till att även ändarna på telomererna kan replikeras fullständigt, förnyar liksom telomer sekvensen.

Det är dock endast fullt aktivt i stamceller och könsceller. bakterieceller

  • vissa stamceller, som embryonala stam celler
  • vissa vita blodkroppar

Telomeras förlänger den parentala DNA-strängen i 5´–> 3´riktning och ger plats för ny primer utanför

(nje kan va nå fel, från ellens kompendie)

9
Q

Vad sker när telomererna blir för korta?

Vad är hayflick limit?

A

Cellen går in i replikativ cell senecence.

Hayflick limit är antalet gånger en cell kan dela sig innan den går in i senescens

senescense - Cellular senescence is one phenomenon by which normal cells cease to divide.

10
Q

Förklara varför telomerer är viktiga och vad som sker med dem under DNA replikation?

A

Vid replikation av DNA kan DNA polymeras protein komplexet inte replikera sekvensen på änden av kromoseomen, kromatidfibrerna alltså. Därför skulle dessa sekvenser och den information de bär på gå förlorad ifall telpomerer ej fanns på den terminala delen av kromosomen.

Telomerer “lockar/cap” slutsekvensen och det är de som går förlorade i processen av DNA replikation. Cellen har dock ett enzym, telomeras, som bygger på repetetiva nukleotidsekvenser vid ändarna av DNA. Därför återskapar telomeras telomer “cappen” av DNA. dock endast i

  • bakterieceller
  • vissa stamceller, som embryonala stam celler
  • vissa vita blodkroppar

Eukaryotiska telomerer slutar vanligen med ett 3´-enkelstränga DNA-överhang, vilket är nödvändigt för underhållning av telomerer och capping.

11
Q

Vad är t-loops och hur formas de?

Vad stabiliseras det av?

A

Telomerer formar stora sling-strukturer som kallas för T-loops eller Telomer-slingor.

Här krullas det enkelsträngade DNA:t runt i en lång cirkel som stabiliseras av telomer binding proteiner. På den slutliga enden av T-slingan, hålls den enkeltsträngade telomer DNA mot en del av dubbelsträngat DNA, genom att telomersträngen stör dubbelhelixen av DNA och basparar till en av de två strängerna. Denna trippelformade struktur kallas för displacement loop eller D-loop. Prokaryoter har oftast cirkulära komosomer, därav finns det ingen telomer på deras ändar. Medan vi eukaryoter har ej cirkulära kromosomer.