Prøve kap. 9 Flashcards Preview

Naturfag 5t > Prøve kap. 9 > Flashcards

Flashcards in Prøve kap. 9 Deck (22):
1

Hva er stråling?

Stråling er energi som brer seg fra en strålekilde. F.eks. sola, lamper, ovner, jorda.

2

Hva er vår viktigste strålekilde?

Sola

3

Nevn noen kjennetegn ved en bølge.

- Har bølgetopper og bølgebunner.
- En svingning er en regelmessig bevegelse mellom to ytterpunkter, altså en bølgetopp og en bølgebunn.
- Avstanden mellom to bølgetopper kalles en bølgelengde.
- Bølger går i en bestemt retning med en bestemt fart.
- Bølger frakter energi fra ett sted til ett annet uten at det blir flyttet masse.

4

Hva er bølgers frekvens?

Frekvensen er tallet på svingninger per sekund. raske svingninger gir høy frekvens, sakte svingninger gir lav frekvens. Bølgelengden blir kortere jo høyere frekvensen er.

5

Hva består det elektromagnetiske spekteret av?

- Gammastråling, bølgelendger mindre enn 0,01nm
- Røntgenstråling, bølgelengder mellom 0,01 - 10nm
. Ultrafiolett stråling, bølgelengder mellom 10 - 400nm
- Synlig lys, bølgelengder mellom 400 - 800nm
- Infrarød stråling, bølgelengder mellom 800nm - 1mm
- Mikrobølger, bølgelengder mellom 1mm - 100mm
- Radiobølger, bølgelengder større enn 100mm

6

Hva er fotoner?

I elektromagnetisk stråling fraktes energien i form av fotoner. Et foton er en slags energipakke. Jo høyere energi et foton har, desto mer kortbølget er strålingen.

7

Hvordan eksiteres et atom ov hva skjer ved eksitasjon?

Et atom blir eksitert ved at det blir tilført så mye energi at elektronet blir sparket opp på et høyere nivå. Atomer er da relativt ustabilt. Ettersom atomet er ustabilt, faller elektronet raskt tilbake til et lavere energinivå, og da gir de fra seg energi i form av EM-stråling. Denne stålingen sender de ut som fotoner.

8

Hva er s¨å spesielt med atmosfæren?

- Atmosfæren slipper gjennom synlig stråling fra sola, samtidig som den stopper mesteparten av varmestrålingen fra bakken.
- Atmosfæren beskytter livet på jorda ved å absorbere UV-stråling, kosmisk stråling og utjevner temperaturforskjellen mellom dag og natt.
- Atmosfæren gjør at vi har en naturlig temperatur på 15 grader.
- Atmosfæren slutter i ca. 120 km høyde.

9

Hvilke deler er atmosfæren delt inn i?

- Troposfæren, 0-7/17km
- Stratosfæren, 7/17- 50km
- Mesosfæren, 50-80/85km
- Termosfæren, 80/85-690km
- Eksosfæren, 690-800km

10

Hvilke to fenomener i vår atmosfære påvirker livet på jorda?

- Drivhuseffekten: stopper langbølget varmestråling som er på vei fra jorda og ut i verdensrommet.
- Ozonlaget: stopper UV-stråling som er på vei fra verdensrommet og ned til jorda.

11

Hvilke gasser er de viktigste klimagassene?

Vanndamp, karbondioksid, metan og lystgass.

12

Hvordan oppstrå drivhuseffekten?

Mesteparten av de solstrålene som treffer jorda, ha kort bølgelengde. disse varmer opp jordoverflaten. jordoverflaten sender tilbake langbølgede varmestråler. en stor del av denne tilbakestrålinge blir absorbert av gassene i atmosfæren som så sender varmestrålingen tilbake til jorda.

13

Hva er det som påvirker drivhuseffekten?

Global oppvarming og økte CO2 utslipp.

14

Hvilke 3 grupper deler vi UV-stråling inn i?

UV-A, UV-B og UV-C

15

Si noe om UV-A stråling.

- UV-A strålene slipper uhinder gjennom ozonlaget.
- De trenger dypere ned i huden og gjør melaninen mørkere.
- Kan også føre til skader på de elastiske fibrene - som kan føre til hudkreft.

16

Si noe om UV-B stråling.

UV-B strålene slipper delvis gjennom ozonlaget og absorberes i det ytterste laget i huden.

17

Si noe om UV-C stråling.

UV-C strålene er farligst, men disse absoberes av ozon og oksygen og når derfor ikke ned til jordoverflaten.

18

Hvordan brytes UV-stråler ned i ozonlaget?

- UV-stråling deler et oksygengassmolekyl i to atomer.
- Når et oksygengassatom treffer et annet oksygenmolekyl dannes et ozonmolekyl.
- Ozonmolekylet obsorberer UV-stråling.

19

Hvordan dannes solflekker?

- Den høye temperaturen på sola fører til at mange elektroner sparkes løs fra atomkjernen, og gassen blir ionisert.
- På sola finnes det kraftige magnetfelt som holder den ioniserte gassen og hindrer varme gassbobler i å komme opp fra det indre av sola.
- Deler av overflaten kjølner, og det oppstår solflekker.

20

Hva er solvind?

Utblåsningene fra sola kaller vi solvind. i forbindelse med solflekkene skjer kraftige eksplosjoner, og den sendes ut masser energirike partikler og fotoner som kan gi nordlys.

21

Hvordan oppstår nordlyset?

- Partiklene som farer ned i atmosfæren kolliderer med molekylene i lufta.
- Kollisjonene frigjør energi og noe av denne energien blir tatt opp av nitrogen og oksygen. energien frigis igjen i form av elektromagnetisk stråling som synlig lys - Nordlys.

22

Hvilken iformasjon får vi fra strålingen fra verdensrommet?

- Vi kan beregne temperaturen på stjerner ved å se på fordelingen av bølgelengdene i strålingen.
- Vi kan måle avstand og størrelse på stjerner ved å vurdere bl.a. lysstyrken.
- Vi kan beregne massen ved å se hvor mye energi stjernene sender ut.
- Vi kan finne ut hvordan et objekt beveger seg i forhold til jorda.