przeciwgrzybicze Flashcards Preview

farma-3 kolos > przeciwgrzybicze > Flashcards

Flashcards in przeciwgrzybicze Deck (28):
1

Podział leków przeciwgrzybiczych

a

2

Mechanizmy leków przeciwgrzybiczych

a

3

Amfoterycyna B-opis

a

4

Amfoterycyna B-zastosowanie

a

5

Amfoterycyna B-mechanika

a

6

Amfoterycyna B-działania niepożądane

a

7

Amfoterycyna B w preparatach liposomalnych

a

8

Flucytozyna-opis

a

9

Flucytozyna-działania niepożądane

a

10

Azole-spis, budowa i opis

a

11

Azole-zastosowanie

a

12

Ketokonazol

a

13

Flukonazol

a

14

Itrakonazol

a

15

Worykonazol

a

16

Pozakonazol

a

17

Isawukonazol

a

18

Inne azole

a

19

Azole-działania niepożądane

a

20

Echinokandyny-przykłady i opis

a

21

Echinokandyny-działania niepożądane

a

22

Inhibitory epoksydazy skwalenowej

a

23

Gryzeofulwina-opis

a

24

Gryzeofulwina-działania niepożądane

a

25

Nystatyna i natamycyna-opis

a

26

Nystatyna i natamycyna-działania niepożądane

a

27

Cyklopiroks

a

28

Tawaborol

a