przeciwwirusowe Flashcards Preview

farma-3 kolos > przeciwwirusowe > Flashcards

Flashcards in przeciwwirusowe Deck (130):
1

Leczenie Eboli-cz 1

1

2

Leczenie Eboli-cz 2

2

3

Leczenie Eboli-cz 3

3

4

Główne punkty uchwytu leków przeciwwirusowych i przykłady

4

5

Leki używane w leczeni zakażeń HSV i VZV-spis

5

6

Acyklowir-opis

6

7

Acyklowir-podawanie

7

8

Acyklowir-działania niepożądane

8

9

Walcyklowir-opis

9

10

Walcyklowir-działania niepożądane

a

11

Famcyklowir-opis

a

12

Famcyklowir-działania niepożądane

a

13

Pencyklowir

a

14

Brywudyna i sorywudyna

a

15

Ibacytabina

a

16

Denotywir (Vratizolin)

a

17

Tromantadyna

a

18

Moroksydyna

a

19

Dokozanol

a

20

Tryflurydyna

a

21

Idoksurydyna

a

22

Widarabina

a

23

Leki używane w leczeniu zakażeń CMV-spis

a

24

Gancyklowir-opis

a

25

Gancyklowir-działania niepożądane

a

26

Walgancyklowir

a

27

Cydowfowir-opis

a

28

Cydofowir-działania niepożądane

a

29

Foskarnet-opis

a

30

Foskarnet-działania niepożądane

a

31

Fomiwirsen-opis

a

32

Fomiwirsen-działania niepożądane

a

33

Inne leki przeciwko CMV

a

34

Leczenie AIDS-ogólne info

a

35

Leczenie anty-HIV- główne grupy leków

a

36

Inhibitory wejścia HIV-spis

a

37

Enfuwirtyd-opis

a

38

Enfuwirtyd-działania niepożądane

a

39

Marawirok-opis

a

40

Marawirok-działania niepożądane

q

41

Pleryksafor

a

42

Ibalizumab

a

43

NRTI-spis

a

44

NRTI-ogólne informacje

a

45

NRTI-wzajemny antagonizm

a

46

Zydowudyna (AZT)-ops

a

47

Zydowudyna-działania niepożądane

a

48

Stawudyna (D4T)-opis

a

49

Stawudyna-działania niepożądane

a

50

Lamiwudyna (3TC)-opis

a

51

Lamiwudyna-działania niepożądane

a

52

Dydanozyna (DDL)-opis

a

53

Dydanozyna-działania niepożądane

a

54

Zalcytabina (DDC)-opis

a

55

Zalcytabina-działania niepożądane

a

56

Abakawir-opis

a

57

Abakawir-działania niepożądane

a

58

Tenofowir-opis

a

59

Tenofowir-działania niepożądane

a

60

Emtrycytabina (FTC)-opis

a

61

Emtrycytabina-działania niepożądane

a

62

NNRTI-spis

a

63

NNRTI-ogólne informacje

a

64

Delawirdyna-opis

w

65

Delawirdyna-działania niepożądane

w

66

Efawirez-opis

w

67

Efawirez-działania niepożądane

w

68

Newirapina-opis

w

69

Newirapina-działania niepożądane

w

70

Etrawiryna-opis

w

71

Etrairyna-działania niepożądane

w

72

Rilipiwiryna-opis

w

73

Rilipiwiryna-działania niepożądane

w

74

Inhibitory proteazy HIV-spis

w

75

Inhibitory proteazy HIV cz 1

w

76

Inhibitory proteazy HIV cz2

w

77

Amprenawir-opis i działania niepożądane

w

78

Fosamprenawir-opis i działania niepożądane

w

79

Indynawir-opis

w

80

Indynawir-działania niepożądane

w

81

Sakwinawir-opis

w

82

Sakwinawir-działania niepożądane

w

83

Atazanawir-opis

w

84

Atazanawir-działania niepożądane

w

85

Lopinawir/rytonawir

w

86

Nelfinawir

w

87

Typranawir-opis

w

88

Typranawir-działania niepożądane

w

89

Darunawir-opis

w

90

Darunawir-działania niepożądane

w

91

Inhibitory integrazy HIV-spis

w

92

Inhibitory integrazy HIV-opis

w

93

Inhibitory integrazy HIV-działania niepożądane

w

94

Ogólne zasady użycia leków w leczeniu HIV

w

95

Starsze leki jako leki antyretrowirusowe

w

96

Nowe nukleozydowe i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy

w

97

Inhibitory dojrzewania HIV

w

98

Leki hamujące działanie białek regulacyjnych HIV

w

99

Leki nasilające obronę komórek przed HIV

q

100

Wzmacniacze działania leków przeciwretrowirusowych

q

101

Katalityczne przeciwciała w leczeniu HIV

q

102

Leczenie WZW-ogólne informacje

q

103

Leki używane w leczeni zakażeń HBV-spis

q

104

Interferon alfa

q

105

Lamiwudyna w leczeniu HBV

q

106

Adefowir-opis

q

107

Adefowir-działania niepożądane

q

108

Entekawir

q

109

Tenofowir i emtrycytabina w leczeniu HBV

q

110

Telbiwudyna

q

111

Leki używane w leczeniu HCV

q

112

Rybawiryna-opis

q

113

Rybawiryna-działania niepożądane

q

114

Wybiórcze inhibitory proteazy serynowej NS-delta HCV

q

115

Inhibitory białka NS5A HCV

q

116

Sofosbuwir, dasabuwir

q

117

Preparaty łączone w terapii przewlekłego WZWC

q

118

Potencjalne leki w leczeniu HCV

a

119

Leki przeciwgrypowe-spis

a

120

Pochodne adamantanu-opis

a

121

Pochodne adamantanu-działania niepożądane

a

122

Inhibitory neuroaminidazy-opis

a

123

Inhibitory neuroaminidazy-działania niepożądane

a

124

Peramiwir

a

125

Inne leki przeciwirusowe

a

126

Leki użyane w leczeniu zakażeń RSV-spis

a

127

Rybawiryna jako lek przecw RSV

a

128

Paliwizumab

a

129

Plekonaryl

a

130

Imikimod

a