Radikaler Flashcards Preview

Kinesisk > Radikaler > Flashcards

Flashcards in Radikaler Deck (40):
0

Menneske, person

rén

1

Kniv

dāo

2

Styrke


3

Høyre hånd, person

yòu

4

Munn

kǒu

5

Innhegning


wéi

6

Jord


7

Solnedgang


8

Stor


9

Dame


10

sønn


11

tomme

cùn

12

Liten

Xiǎo

13

Arbeid

gōng

14

tiny

yāo

15

bue

gōng

16

hjerte

xīn

17

dagger-axe


18

hand

shǒu

19

sol


20

moon

yuè

21

tre


22

vann

shuǐ

23

ild

huǒ

24

Åker

tián

25

Øye


26

show

shì
示 (礻)

27

fine silk


糸 (纟)

28

Øre

ěr

29

klær


衣 (衤)

30

tale

yán
言 (讠)

31

penge valuta,cowrie shell

béi

32

Gå, walk

zǒu

33

fot


34

Gull

Jīn
金 (钅)

35

dør

Mén

36

fugl med kort hale

zhuī

37

regn


38

Spise

shí
食 (饣)

39

hest