realiseren Flashcards Preview

Realiseren KT-FA > realiseren > Flashcards

Flashcards in realiseren Deck (75):
1

Innoveren op het gebied van sector en marktgebied

valuefit en value proposition

2

Realiseren is

marktgebied - bedrijf

3

Descriptieve ethiek

probeert moreel gedrag feitelijk te beschrijen

4

meta ethiek

richt zich op centrale begrippen vergelijkt verschillende moralen

5

toegepaste ethiek

een pragmatische aanpak

6

Fase van de toegepaste ethiek

explicitering
analyse
afweging
aanpak

7

intellectueel eigendom bestaat uit

industrieel eigendom en overig eigendom

8

industrieel eigendom bestaat uit

merkenrecht
modelrecht
octrooirecht (techniek)

9

overig eigendom bestaat uit

auteursrecht
naburig recht
databank recht

10

waarom zou je al die rechten vastleggen?

vestigen en beschermen marktpositie
verkopen/licenceren
onderhandelingspositie

11

single channel

een manier voor de consument

12

multichannel

Dieverse kanalen

13

cross channel

meerdere kanalen met eenzelfde uitstraling
men kan aan de voorkant kiezen voor een bepaald koopfanaal en vervolgend een ander kanaal communiceren en leveren

14

omnichannel

hier kan de consument ieder kanaal binnen een aankoop, naast en zelfs binnen het andere kanaal gebruiken. met een beleving en infobron etc.

15

De oorzaken waarom een cross-channel en onmin Chanel zo moeizaam van de grond komen

1. gebrekkige onderlinge afstemming
2. interne beperkingen
3. focus op kosten in plaats van het resultaat

16

De oplossing voor waarom cross channel en omnichannel zo moeizaam van de grond komen

1. stel de klant echt centraal
2. stofware met en single point of entry
3 minimaliseer het aantal shakels

17

Het 6-c multichannel model bestaat uit

1. check
2. customeer
3. content
4 channels
5 campaignes
6 capabilities

18

6-c model: Check

wat weet je van de klant (welke kanalen etc)

19

6-c model: customer

wie is de klant (interesses)

20

6-c model: content

Welke inhoud slaat aan

21

6-c model: channels

hoe kun je in contact komen

22

6-c model campaigns

welke boodschap

23

6-c model: capabilities

hoe meten we

24

Efficiency

snelheid zekerheid

25

experience

ervaring

26

expertise

kennis, specialisme

27

polarisatie van de winkelstraat

nieuwe webwinkels maar ook kleine zelfstandige retailers

28

de traditionele taak van de verkoper

vervaagt

29

welke 6 digitale trend verdienen meer aandacht in 2016

1. programmatic kopen en verkopen is standaard
2. content overload
3. combineren van arm en digital en social data
4. focus op verbeteren online customer experience
5 kennis digital marketing veroudert sneller
6 integrale digital marketing

30

social merchandise is

verzamelnaam waarbij retailer via social media o voorhand potentieel klanten vragen

31

circulaire economie

maximale hergebruik van producten

32

subscription model

je moet je abboneren

33

the freemium model

je mag gratis gebruik maken van de dienst - tot zeker hoogte

34

the free model

gratis maar jij bent verkoop middel

35

assess over ownership model

sharing economy

36

the hypermarket model

amazon

37

the experience model

uniek beleving maar mensen voor betalen

38

the pyramid model

lijkt op franchise

39

the on demand modelmen

Mensen betalen voor snelheid

40

The ecosystem model

universum

41

investeringsbegroting

hoeveel geld heb ik nodig om te starten

42

expoitatieberoting

is mijn onderneming winstgevend

43

financieringsbegroting

hoe kom ik aan kapitaal

44

explotatiebegroting

is mijn onderneming winstgevend

45

liquiditeitsprognose

heb ik iedere maand voldoende

46

privebegroting

hoeveel inkomen heb ik nodig

47

vaste activa

bedrijfsmiddelen die langer dan 1 jaar in het bedrijf aanwezig zijn - is wederkerend

48

vlotte activa

bedrijfsmiddelen die korten dan een jaar aanwezig zijn

49

Exploitatiebegroting

kosten en opbrengst. over langere looptijd - exclusief btw - inschatting van de toekomst

50

drie uitgangspunten bij een begroting

realistiesch
winstgevend
uitdagend

51

ILI : initiaal level of interest

number actions taken / number of opp for action offered

52

OLI: ongoing level of interest

het aantal mensen dat over een bepaalde tijd nog steeds interesse heeft

53

Crediteuren

leveranciers aan wie jij moet betalen

54

debiteuren

klanten die je nog moeten betalen

55

jaarrekening

rekening van het hele jaar (resultaat rekening)

56

AIDA

attention interest desire en action

57

value framework 4 lagen

society
ecosystem
organisation
user

58

Value framework perspectives of value

Economy, psychology, sociology, ecology

59

Economy- society

wealth

60

economy ecosystem

stability

61

economy organisation

profit

62

economy user

value for money

63

Psychology- society

wellbeing

64

psychology ecosystem

shared drivers

65

psychology organisation

core values

66

psychology user

happiness

67

sociology society

meaningful life

68

sociology ecosystem

reciprocity

69

sociology organisation

social responsibility

70

sociology user

belonging

71

ecology society

livability of the environment

72

ecology ecosystem

sustainability

73

ecology organisation

eco effectiveness

74

ecology user

eco footprint

75

stappen in het creëren van shared value

1 diagnose value gaps
2. identify stakeholders
3. enrich value proposition