Replies Flashcards Preview

Maori > Replies > Flashcards

Flashcards in Replies Deck (22)
Loading flashcards...
1

kei te pai

Good thanks

2

ka nui te pai

Very good thanks

3

kei te āhui pai

Just ok thanks

4

kāore i te pai

Not good thanks

5

kei te māuiui

sick/tired

6

kei te ora tonu

Still alive thanks

7

Kei te wera

Hot

8

Kei te makariri

Cold

9

kei te mahana

warm

10

kei te hōhā

Annoyed/frustrated

11

kei te ngenge

tired/exhausted

12

kei te rūhā

worn out/burnt out

13

kei te hiakai

hungry

14

kei te hiainu

thirsty

15

kei te kaha tonu

still strong

16

kei te pērā tonu

still the same

17

kua pau te hau

out of breath

18

taua āhua anō rā

same as ever

19

Heoi anō

well enough

20

kei te mutunga kē mai o te pai

couldn't be better

21

kei te pōuri

sad

22

kei te hari katoa

happy as ever