Reumatologi Flashcards Preview

7. semester: Inflammation > Reumatologi > Flashcards

Flashcards in Reumatologi Deck (58)
Loading flashcards...
1

Hvad er Anti Neutrofilocyt Cytoplasma Antistof (ANCA)?

ANCA er en gruppe autoantistoffer, hovedsagligt af IgG type, som reagerer med antigener i cytoplasmaet fra de neutrofile granulocytter. ANCA kan påvises ved mange autoimmune sygdomme, men er specielt associeret til primær vaskulitis i små blodkar

2

Angiv sygdomme, hvor ANCA kan påvises

ANCA associerede systemiske vaskulitter:
1. Granulomatose med polyangiitis (= GPA = Wegener)*
2. Mikroskopisk polyangiitis**
3. Churg-Strauss' syndrom**

Andre:
4. Glomerulonefritis
5. Colitis ulcerosa

*Pr3-ANCA-positiv
**MPO-ANCA-positiv

3

Angive sygdomme, der kan give forhøjet sænkning

1. Renalcellekarcinom
2. Tuberkulose
3. Arteritis temporalis
4. Reumatoid artrit
5. Myelomatose

4

Karakteriser reumatoid artrit

Kronisk polyartrit. Ætiologien er ukendt

5

Beskriv ledaffektionen ved reumatoid artrit

Ledaffektionen er sædvanligvis symmetrisk med inddragelse af de perifere ekstremitetsled typisk metacarpofalangealled (MCP-led), proksimale interfallangealled (PIP-led) og metatarsofalangealled (MTP-led). Egentlig kan stort set alle kroppens led afficeres ved reumatoid artrit.

6

Angiv symptomer og kliniske fund ved reumatoid artrit

1. Morgenstivhed
2. Nedsat bevægelighed
3. Smerter og ømhed
4. Ledhævelse
5. Evt. almensymptomer såsom træthed, vægttab og temperaturforhøjelse
6. Interstitiel lungesygdom (lungefibrose)

7

Angiv parakliniske fund ved reumatoid artrit

1. IgM-reumafaktor (hos ca. 80 %)
2. Anti-CCP* (hos ca. 80 %)
3. Forhøjet CRP
4. Nedsat albumin og anæmi (tyder på kronisk inflammation

*Autoantistoffer rettet mod cykliske peptider, der bliver citrullieret (dvs. omdannet til citrullin) ifm. inflammation (=anti-Cyklisk-Citrullinerede-Peptider)

8

Hvad er ACR/EULAR?

American College of Rheumatology (ACR)/Euro-
pean League Against Rheumatism (EULAR)) er klassifikationskriterier, der bruges til at adskille reumatoid artrit fra andre inflammatoriske reumatiske sygdomme.
Patienter med en samlet score ≥6 af 10
mulige opfylder kriterierne for reumatoid artrit.

9

Beskriv gruppen af spondylartritter

Spondylartritter (SpA) er inflammatoriske gigtlidelser, der kendetegnes ved at de kan inddrage columna og sacroiliacaled. Gruppen omfatter:
1. Ankyloserende spondylitis (= spondylarthritis ankylopoietika = Bechterews sygdom)
2. Psoriatisk artrit
3. Reaktiv/postinfektiøs artritis
4. SpA forbundet med Crohns sygdom og colitis ulcerosa
5. Udifferentieret SpA.

Spondylartritterne (= rygsøjlegigt) kendetegnes ved ankylose (= ledstivhed) i fremskredne stadier. Det kan skyldes sammenvækst af knogler eller stivhed i ligamenter.

10

Karakteriser psoriatisk artrit

Kronisk mon-, oligo- eller polyartrit hos patienter med psoriasis. Ætiologien er ukendt, men psoriatisk artrit er associeret til HLA-B27

11

Beskriv ledaffektionen ved psoriatisk artrit

Ledaffektionen er sædvanligvis asymmetrisk, men kan også være symmetrisk. Oftest er de distale interfallangealled (DIP-led) afficeret, men stort set alle kroppens led kan være ramt. Desuden ses negleforandringer.

12

Angiv parakliniske fund ved psoriasis artrit

3. Forhøjet CRP
4. Nedsat albumin og anæmi (tyder på kronisk inflammation

13

Angiv differentialdiagnoser til psoriasis artrit

1. Reumatoid artrit
2. HLA-B27-associerede reaktive artritter.

14

Inddel infektionsrelaterede artritter

1. Septisk/infektiøs artrit (invasion af leddet)
2. Reaktiv/postinfektiøs artrit (reaktion i leddet efter ekstraartikulær infektion)

15

Karakteriser infektiøs/septisk artrit

Næsten altid monartrit i et stort led. Oftest bakteriel pga. hæmatogen spredning til leddet, hvorfor bakterier vil kunne påvises i ledvæsken eller synovialmembranen.

16

Angiv differentialdiagnoser til infektiøs/septis artrit

1. Krystalsynovit (akutte, hyppigst monartikulære artritter udløst af uratkrystaller, pyrofosfatkrystaller eller hydroxyapatit)
2. Hæmartron

17

Karakteriser reaktiv/postinfektiøs artrit

Reaktiv/postinfektiøs artrit er en akut synovitis, der opstår efter en infektion, hyppigst lokaliseret til mavetarmkanalen eller urogenitalsystemet. Der kan ikke påvises levende mikroorganismer i hverken ledvæske eller synovialmembran. Antibiotika er uden effekt på forløbet. Som udgangspunkt oligo- eller polyartrit, oftest i underekstremiteterne.

18

Inddel reaktiv/postinfektiøs artrit

1. HLA-B27 associerede (efter gastrointestinal infektion med Yersinia-, Campylobacter-, Salmonella- samt Shigella eller urogenitalinfektion med Chlamydia trachomatis samt Neisseria gonorrhoeae)
2. Ikke-HLA-B27 associerede (efter infektion med Streptococcus pyogenes = febris rheumatica)

19

Hvad er monartrit?

Inflammation i ét led

20

Hvad er oligoartrit?

Inflammation i 2-4 led

21

Hvad er polyartrit?

Inflammation i 5 eller flere led

22

Hårde led tyder på?

Artrose pga. knogledannelse (=osteoartrose)

23

Bløde led tyder på?

Artrit pga. øget dannelse af ledvæske. På røntgen ses knogleerosioner der, hvor ledkapslen hæfter på knoglen

24

Giv en oversigt over behandling af ankyloserende spondylitis (= spondylarthritis ankylopoietika = Bechterews sygdom)

1. Fysioterapi
2. NSAID
3. Sulfasalazin (virker kun ved perifer arthritis, fx SpA som led i psoriatisk artrit)
4. TNF-alfa-hæmmer (infliximab, adalimumab, etanercept)
5. Kirurgisk korrektion af svære columnadeformiteter

25

Giv en oversigt over inflammatoriske bindevævssygdomme

1. Sjögrens syndrom
2. Systemisk lupus erythematosus (SLE)
3. Sklerodermi

26

Karakteriser Sjögrens syndrom

Kronisk autoimmun bindevævssygdom karakteriseret ved progredierende destruktion af tåre- og spytkirtler.

27

Angiv parakliniske fund ved Sjögrens syndrom

1. IgM-reumafaktor
2. ANA, herunder anti-SSA og -SSB

28

Karakteriser Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

Kronisk autoimmun bindevævssygdom. Ætiologien er ukendt. "Lupus" er latin og betyder "ulv"

29

Angiv symptomer på SLE

1. Almensymptomer: Træthed, anoreksi, vægttab og feber
2. Hud og slimhinder: Udslæt (bl.a. sommerfugleudslæt), hårtab, sår i munden og på penis. Desuden mundtørhed som led i sekundært Sjögrens syndrom.
3. Bevægeapparatet: Ledsmerter

30

Angiv kliniske fund ved SLE

1. Hjerte: Perikarditis
2. Lunger: Pleuritis
3. Nyrer: Glomerulonephritis.
4. Centralnervesystemet: Epilepsi og psykoser
5. Systemisk: Infektioner og tromboembolier*

*SLE er associeret til antifosfolipid-syndrom, hvilket øger risikoen for tromboembolier (og aborter)