Reviewer Flashcards Preview

Driver's Licence Reviewer > Reviewer > Flashcards

Flashcards in Reviewer Deck (50)
Loading flashcards...
1

Habang nag mamaneho, dapat kang tumingin sa "side and rear mirrors" ng (nang):

Mabilis/ Madalian

2

Sa isang interaksyn na may "STOP Sign" dapat kang:

Huminto at magpatuloy kung walang panganib

3

Maari bang lumusot (overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:

Ang highway ay may dalawang o higit pang linya paungo sa isang direksyon.

4

Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang "Non-Professional" ay:

18 taong gulang

5

Bago umalis ng paradahan dapat mong:

Suriin and paligid bago mag patakbo

6

Matapos kang lumambas (overtake) at nais mong bumalik sa pinanggalingan linya ng ligtas kailangan:

Makita mo sa "rear view mirror" ang inyong nilagpasan

7

Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe?

Maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung nasiraan
Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan

8

Ang sasakyan ay nakaparada (parked) kung:

Nakatigil ng matagal at patay ang makina

9

Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang:

Pribelehiyo

10

Ang lisensyang "Non Proffesional" ay para lamang sa:

Mga pribadong sasakyan

11

Kung paparada ng panahon sa may bangketa, dapat mong pihitin ang gulong:

Palayo sa bangketa

12

Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko?

Huminto at magpatuloy kung ligtas

13

Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa?

Magbigay ng hudyat na hindi kukulang sa 30 metro

14

Sa tuwing lilipat ng linya ,dapat sumenyas, tingnan ang inyong "rear mirror" at

Tingnan kung may parating na sasakyan

15

Sa highway na may dalawang guhit maarin kang lumusot (overtake) kung sa itong panig ay may

Putol - putol na dilaw na guhit

16

Ang hindi agsunod sa ilaw ng trapiko ay"

Maaring masangkot sa isnag aksidente

17

Kung ang drayber ng sasakyan nasa unahan mo ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at iunat ito, nakatitiyak ka na siya ay:

Kakaliwa

18

Ano ang dapat gawin kung parating nasa isang kurbada?

Magmarahan/bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada

19

Ang mahuling lasing sa alak o ipinagbabawal na gamot ay may karampatang parusa na:

Multao pagkabilanggo at pagsuspinde ng lisensya

20

Kung magpapatakbo ng mabagal sa "Expressway" dapat kang gumawi sa:

Pinakakanaan bahagi ng daan

21

Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho?

Lisensya, rehistro, at resibo ng huling ng pinagbayaran ng sasakyan sa LTO

22

Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya:

Kaagad-agad

23

Mapanganib magpatakbo ng matulin kung gabi sapagkat:

Maikli ang abot tanaw kung gabi

24

Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis

humito at ibigay ang lisensya at iba pang papeles ng sasakyan kung hinihingi

25

Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa kana sapagkat:

kailangan maging listo sa mga sasakyan magmumula sa kaliwa, kanan at pasalubong

26

Sa mga rotonda, alin ang may karapatan sa daan?

Anng sasakyan nasa paligid ng rotonda

27

Hindi dapat lumusot (overtake) sapaanan ng tulay apagkat:

Hindi nakikita ang kasulubing na sasakyan

28

Ang pinakaligtas na alintuntunin kahit ilaw ang may karapatan sa daan ay:

Huwag ipilit ang karapatan

29

Ang pinakaligtas na distansya/agwat ng isang sasakyan sa kanyang sinusundan?

Isang sukat ng sasakyan

30

Ang ang kahulungan ng patay sinding dilaw na ilaw trapiko?

Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib