Røntgen Flashcards Preview

Klinikarbejde > Røntgen > Flashcards

Flashcards in Røntgen Deck (66):
1

mAs

mængden af røntgenstråler

2

kV

kvaliteten af røntgenstråler

3

strålernes egenskaber

penetrere, sværte, fluorescere, ionisere

4

attenuation

farverne på billedet

5

hvad er lufts attenuation

sort

6

hvad er fedts attenuation

mørkegråt

7

hvad er knogles attenuation

lysegråt

8

hvad er metals attenuation

hvidt

9

FFA

fokus-film-afstand

10

hvad skal FFA helst være?

90-100cm

11

hvad gør afstanden for et rgt billede?

jo kortere afstand fra objekt til film, jo bedre billede

12

hvornår bruges raster?

over 10cm

13

hvad gør raster?

reducerer mængden af spredt stråling til filmen (fanger sekundære stråler)

14

hvad gør fremkaldervæsken

får det sorte frem

15

hvad gør fiksevæsken?

får det hvide frem

16

ortogoale

vinkelrette

17

positionering

patientens placering på røntgenbilledet

18

hvordan kan patienten positioneres?

sideleje, brystleje, rygleje

19

projektion

stråleretning

20

lav kV + lav mAs

få stråler trænger igennem
lyst billede

21

lav kV + høj mAs

ok sværtning og høj kontrast
Mange stråler, få der trænger igennem = kontrast

22

høj kV + lav mAs

ok sværtning og lav kontrast
få stråler, alle trænger igennem = mange gråtoner

23

høj kV + høj mAs

mørkt billede
mange stråler der trænger igennem

24

korrekt identifikation

id- patient
id-klient
dato
klinikkens navn

25

ægte slør

ukorrekt opbevaring eller forkert fremkaldelse

26

eksponeringsslør

utæt mørkekammer, opbevaring af film i rgt rum

27

spredt stråling

manglende raster, tykke objekter, høj kV, manglende indblænding

28

hvad er røntgenstråler

elektromagnetisk stråling

29

hvad minder rgt stråler af?

synligt lys

30

hvad er forskellen på rgt stråler og synligt lys?

rgt har højere frekvens og kortere bølgelængde

31

hvordan er et røntgenrør opbygget

lufttomt glasrør med negativt ladet katode og positiv ladet anode

32

hvad afgør kV

spændingsforskellen mellem anode og katode (hvor energirige strålerne bliver)

33

hvad måler mA?

=milliampere, måler elektroner/sekund

34

hvad hedder materialet en røntgenfilm er coated med?

sølvbromid

35

hvad sker der med sølvbromid under stråling og fremkaldelse?

udfældning af metallisk sølv

36

hvilke type raster findes?

parallelrastere og fokuserede

37

hvad ses ved raster cutoff

en gradvis formindskelse af intensiteten af rgt ud mod kanten

38

hvad kan artefaktor være, hvis billedet er for lyst?

undereksponering, underfremkaldt (temp/tid)

39

hvad kan artefaktor være, hvis billedet er for mørkt?

overeksponering, overfremkaldt, ung/afmagret patient, defekt timer

40

hvad kan artefaktor være, hvis billedet mangler kontrast?

kV for høj, manglende raster, for gammel materiale

41

hvad kan artefaktor være, hvis billedet mangler detaljer?

dobbelt eksponering, bevægelse, fokus, FFA/OFA for stor

42

hvad kan artefaktor være, hvis billedet har ujævn sværtning?

ujævn F/F, gamle folier, defekt anode

43

hvad kan artefaktor være, hvis billedet har sorte mærker?

pletter fra fremkaldervæske, statisk elektricitet

44

hvad kan artefaktor være, hvis billedet har hvide mærker?

luftbobler, snavset patient, slidte folier

45

sværtningsgrad

radiografisk densitet

46

hvis man ønsker høj kontrast

lav kV + høj mAs

47

hvad ønskes ved bløddelsoptagelser?

høj kontrast + lav mAs

48

2-folds-v:
ønsker mere kontrast

fordobler mad og mindsker kV

49

2-folds-v:
ønsker mindre kontrast

halverer mAs og øger kV

50

hvad sker der med billedet, hvis man skruer op for mAs?

mørkere billede

51

hvad sker der med billedet, hvis man skruer op for kV?

mørkere billede med flere gråtoner

52

Er der en anden måde end ved ændringen af mA, som kan forøge antallet af røntgenstråler

ved at ændre eksponeringstiden

53

Hvilke 3 ting kan der ske når en røntgenstråle rammer et objekt

- Strålen absorberes fuldstændigt
- Strålen trænger igennem objektet
- Strålen ændrer retning

54

Hvorledes skal mAs ændres når der bruges raster?

mAs bør forøges 2-4 gange, da der går noget stråling tabt i
blylamellerne.

55

Er det en fordel at bruge raster, når man tænker på ens
egen sikkerhed?

nej - Vi bruger flere stråler for at kompensere for rasteren

56

Hvorfor kaldes folierne i en kassette for
forstærkningsfolier?

De forstærker den sværtning af røntgenfilmen, som
fremkommer ved røntgenstråling

57

Hvilke farver lys kan forstærkningsfolierne
udsende?

blå grøn eller UV

58

Hvor mange folier er der normalt i en kassette?

2 lag, et på hver side af filmen

59

forskellige metoder til identifikation på
røntgenbilleder?

Blypulverstrimler, danagraphmærkning, skrive direkte på filmen

60

Hvilke oplysninger indeholder korrekt
identifikation?

ID patient + klient, dato, og klinikkens navn

61

Hvilken temperatur bør der være i
fremkalderrummet?

20 grader

62

Hvilken farve lys bør der være i
fremkalderrummet?

Skal afpasses med film-typen (Rødt lys til grønfølsom film (ej grønt eller blåt))

63

hvad sker der i fremkaldervæsken?

det sorte bliver sort

64

hvad sker der i fikservæsken

det hvide bliver hvidt

65

hvad er fokus?

området på anoden, hvor rgt strålerne sendes afsted

66

Hvordan bør der positioneres til
thoraksoptagelser?

sideleje x2 og rygleje
laterolateral + ventrodorsal