strålehygiejne Flashcards Preview

Klinikarbejde > strålehygiejne > Flashcards

Flashcards in strålehygiejne Deck (16):
1

stråledosis

mængden af absorberet energi pr masseenhed stof

2

Sv

sievert (dosis)

3

akutte skader

forbrænding, strålesyge, nedsat fertilitet

4

senskader

leukæmi, cancer

5

deterministiske skader

akutte skader

6

stokastiske skader

senskader

7

baggryndsstråling i dk

3 mSv/år

8

principper for begrænsning af doser

berettigelse, optimering og dosisbegrænsning

9

dosisgrænse for gravide

1 mSv/år

10

dosisgrænse effektiv grænse

20 mSv/år

11

sikkerhedsafstand direkte stråling

30 m

12

sikkerhedsafstand spredt stråling

5 m

13

hvad er lækstråling

Den røntgenstråling der slipper ud af røntgenrøret i
andre retninger end den direkte stråling

14

Hvor kommer radon hovedsagelig fra?

ved henfald af radium, som er en naturlig
bestanddel af jorden

15

Hvor tit skal et røntgenapparat efterses?

årligt

16

Hvilke typer celler er mest modtagelige over
for stråling?

celler der deler sig