Schulen, Schüler, Unterricht Flashcards Preview

German > Schulen, Schüler, Unterricht > Flashcards

Flashcards in Schulen, Schüler, Unterricht Deck (106):
0

Iskolarendszer

s Schulsystem

1

Tizenkét évfolyam

zwölf Jahrgangsstufen

2

Nyolcéves általános iskola

achtjährige Grundschule

3

Leteszi az érettségit/leérettségizik

das Abitur machen

4

Szakközépiskola

e Fachmittelschule

5

Kitanul egy szakmát

einen Beruf erlernen

6

Szakiskola

e Berufsschule

7

Szakmát tanul

eine Lehre machen

8

Felekezeti iskola

konfessionelle Schule

9

Nemzetiségi iskola

e Minderheitenschule

10

Két tanítási nyelvű iskola

zweisprachige Schule

11

Tehetséggondozó iskola

Schule mit Hochbegabtenförderung

12

Középszintű érettségi

s Mittelstufenabitur

13

Emelt szintű érettségi

s Oberstufenabitur

14

Szóbeli vizsga

mündliche Prüfung

15

Írásbeli vizsga

schriftliche Prüfung

16

Kötelező tantárgy

s Pflichtfach, -fächer

17

Választható tantárgy

s Wahlfach, -fächer

18

"Jogot szerez felsőfokú tanulmányok megkezdésére"

die Hochschulreife erwerben

19

Az osztályzatok rendszere

s Notensystem

20

A legrosszabb jegy

die schlechteste Note

21

A legjobb jegy

die beste Note

22

Az ideális iskola

die ideale Schule

23

Szép épület

schönes Gebäude

24

Kellemes környezetben

in angenehmer Umgebung

25

Technikailag jól felszerelt

technisch gut ausgestattet

26

Számítógépek állnak rendelkezésre

Computer stehen zur Verfügung

27

Helyiség

s Räumlichkeit, -en

28

Társalgó/közösségi terem

r Freizeitraum

29

Folyosói ülőhelyek fotelokkal

Sitzecken mit Sesseln

30

Tanulócsoportokban tanul

in Lerngruppen lernen

31

Önállóan dolgozik

selbstständig arbeiten

32

Videókat vesz fel

Videos aufnehmen

33

Filmeket forgat

Filme drehen

34

Weboldalakat készít

Websites basteln

35

Tantárgyakat választ

Fächer wählen

36

Tantárgyat lead

Fächer abwählen

37

Saját érdeklődésének megfelelően tanul

nach dem eigenen Interesse lernen

38

Tananyag

s Unterrichtsmaterial, -ien

39

Partneriskolai kapcsolat

e Schulpartnerschaft, -en

40

Csereutazás

e Austauschreise, -n

41

Kulturális kapcsolat

grosses kulturelles Angebot

42

Kórus

r Chor, Chöre

43

Filmvetítés

e Filmvorführung, -en

44

Délutáni foglalkozások és szakkörök

Nachmittagskurse und AGs

45

Szakkör

e AG=Arbeitsgemeinschaft

46

Kellemes hangulat

angenehme Atmosphäre

47

Rosszindulatoskodás/áskálódás

s Mobbing

48

Erőszak

e Gewalt

49

Feszültség

e Spannung

50

Az ideális tanár

der ideale Lehrer

51

Megértő

verständnisvoll

52

Türelmes

geduldig

53

Odaadó/elkötelezett

engagiert

54

Lelkes a szakmája/tantárgya iránt

begeistert sein für sein Fach

55

Igazságos

gerecht

56

Megbízható

zuverlässig

57

Szigorú

streng

58

Sokoldalú

vielseitig

59

Jól tud magyarázni

gut erklären können

60

Érthetően beszél

verständlich sprechen

61

Figyelembe veszi a diákok érdeklődést

auf die Interessen der Schüler eingehen

62

Nem vár el túl sokat

nicht zu viel erwarten

63

Követel

verlangen

64

Jól kiismeri magát a technikai dolgokban

sich gut mit der Technik auskennen

65

Nehézségei vannak

Schwierigkeiten haben

66

Támogatja a tehetséges diákokat

die begabten Schüler fördern

67

Egyetemi tanulmányok vagy szakképzés

Studium oder Ausbildung

68

Esély a magasabb pozícióra

Chance auf eine höhere Position

69

Tekintéllyel/presztízzsel bíró foglalkozások

Berufe mit hohem Prestige

70

A munkanélküliség veszélye

die Gefahr der Arbeitslosigkeit

71

Munkába állás

r Berufseinstieg

72

Magasabb színvonal

höheres Niveau

73

Tudományos tevékenységet folytat

wissenschaftliche Tätigkeit ausüben

74

Gyakorlatorientált/gyakorlatias

praxisorientiert

75

Gyakorlati tevékenységek

praktische Tätigkeiten

76

Gyakorlatias ismeretek

praktische Kenntnisse

77

Egyetemi szakok

Studienfächer/Universitätsfächer

78

Műszaki egyetemre megy

an die technische Universität gehen

79

Jogi kar

die juristische Fakultät

80

Természettudományi kar

naturwissenschaftliche Fakultät

81

Bölcsészkar

philosophische Fakultät

82

Gazdaságtudomány

e Wirtschaftswissenschaft

83

Üzemgazdaság

e BWL (=Betriebswirtschaftslehre)

84

Jog

e Jura

85

Jogtudomány

e Rechtswissenschaft

86

Nemzetközi kapcsolatok

internationale Beziehungen

87

Gazdasági informatika

e Wirtschaftsinformatik

88

Építészet

e Architektur

89

Gépészet

r Maschinenbau

90

Gyógyszerészet

e Pharmazie

91

Élethosszig tartó tanulás

lebenslanges lernen

92

Fejlődik

sich entwickeln

93

A világ változik

die Welt ändert sich

94

Új kihívások

neue Herausforderungen

95

Alkalmazkodik a kihívásokhoz

sich den Herausforderungen anpassen

96

Továbbképzi magát

sich fortbilden

97

Rugalmas és sokoldalú

flexibel und vielseitig sein

98

Új munkamódszereket ismer meg

neue Arbeitsmethoden kennen lernen

99

Idegen nyelveket tanul

Fremdsprachen lernen

100

Kihasználja a lehetőségeket

die Möglichkeiten nutzen

101

Szakmailag előrelép

beruflich vorankommen

102

Boldogul váratlan helyzetekben

in unerwarteten Situationen zurechtkommen

103

Állást változtat

den Job wechseln

104

Felelősséget vállal

Verantwortung übernehmen

105

Jobb kilátásai lesznek a jövőre nézve

bessere Zukunftsaussichten haben