SET 1 Flashcards Preview

CHUYÊN ĐỀ PHÂN BIỆT > SET 1 > Flashcards

Flashcards in SET 1 Deck (15)
Loading flashcards...
1

Hợp chất có CHO (anđehit, glucozo, mantozo) có thể được nhận biết bằng gì

bằng Cu(OH)2 đun nóng, ra kết tủa Cu2O đỏ gạch.

2

Ancol đa chức nhận biết bằng cách gì

bằng Cu(OH)2 ra màu xanh lam

3

anđehit được nhận biết bằng cách gì

vào dung dịch NaHSO3 bão hòa ra kết tủa kết tinh (Na2SO3)

4

nhận biết toluen bằng cách gì

- Cách 1: dd Br2 ra kết tủa.
- Cách 2: làm mất màu dd KMno4

5

tinh bột vào dd iot có gì đặc biệt?

tạo dung dịch xanh tím, khi đun nóng màu xanh tím biến mát, khi để nguội màu xanh tím lại xuất hiện.

6

anilin hay benzen dễ thế brom vào nhân thơm hơn?

anilin

7

saccarozo, tinh bột và xenlu đêu bị thủy phân khi có axit h2so4 đúng hay sai?

sai

8

tinh bột và xenlulozo đều được tạo thành trong quá trình quang hợp đúng hay sai

sai

9

chất điện li yếu chỉ điện li đáng kể trong dung dịch đậm đặc, k phân li trong dd loãng đúng hay sai

sai

10

hằng số điện li của các chất điện li mạnh bằng 1 đúng hay sai

sai

11

các hợp chất ko cực không có khả năng phân li thành ion trong bất kì dung môi nào đúng hay sai

đúng

12

Al(OH)3 là bazo lưỡng tính đúng hay sai?

sai. là hidroxit

13

xenlu và tinh bột co cùng CTPT và M đúng hay sai?

sai

14

các amin đều độc đúng hay sai

đúng

15

NH3 tự bốc cháy trong Cl2 đúng hay sai

đúng