Spanish Alfabeto Flashcards Preview

2013-2014 > Spanish Alfabeto > Flashcards

Flashcards in Spanish Alfabeto Deck (28):
0

A

A

1

B

Be

2

C

Ce

3

D

De

4

E

E

5

F

Efe

6

G

Ge

7

H

Hache

8

I

I

9

J

Jota

10

K

Ka

11

L

Ele

12

M

Eme

13

N

Ene

14

Ñ

Eñe

15

O

O

16

P

Pe

17

Q

Cu

18

R

Ere

19

Rr

Erre

20

S

Ese

21

T

Te

22

U

U

23

V

Ve or uve

24

W

Doble ve or doble uve

25

X

Equis

26

Y

I griega
Ye

27

Z

Zeta