Spanish Vocab - IT Flashcards Preview

Spanish Vocab > Spanish Vocab - IT > Flashcards

Flashcards in Spanish Vocab - IT Deck (22):
1

Un archivo

A folder

2

La banda ancha

Broadband

3

El correo basura

Junk email

4

Un CD

A CD

5

Un disco compacto

A compact disk

6

Un disco duro

A hard disk

7

Un monitor

A monitor

8

Un ordanador portátil

A laptop

9

Una página web

A web page

10

Un programa

A program

11

Un programador

A programmer

12

Un ratón

A mouse

13

Un teclado

A keyboard

14

Una red

A network / the internet

15

Una sala de chat

A chat room

16

Un sitio web

A web site

17

Un técnico

A technician / engineer

18

Un videojuego

A videogame

19

Un mesaje de texto

A text message

20

Un móvil

A mobile phone

21

Una pantilla

A screen

22

Un ordanador

A computer

Decks in Spanish Vocab Class (88):