Spanish Vocab - Jobs Flashcards Preview

Spanish Vocab > Spanish Vocab - Jobs > Flashcards

Flashcards in Spanish Vocab - Jobs Deck (39):
0

A tiempo completo

Full time

1

A tiempo parcial

Part time

2

Un abogado

A lawyer

3

Un ama de casa

A housewife

4

Una azafata

A flight attendant

5

Un bombero

A firefighter

6

Camarero

A waiter

7

Un candidato

A candidate

8

Un carnicero

A butcher

9

Un carpintero

A carpenter

10

Un cartero

A postman

11

Un cocinero

A cook / chef

12

Un comerciante

A businessman

13

Un contable

An accountant

14

Un dentista

A dentist

15

Un dependiente

A shop assistant

16

Un electricista

An electrician

17

Un enfermero

A (male) nurse

18

Un escritor

A writer

19

Un intérprete

An interpreter

20

Un jardinero

A gardener

21

Un ingeniero

An engineer

22

Un granjero

A farmer

23

Un hombre de negocios

A business man

24

Un mecánico

A mecanic

25

Un médico

A doctor

26

Miltar

A soldier

27

Un obrero

A worker

28

Un panadero

A baker

29

Un peluquero

A hairdresser

30

Un periodista

A journalist

31

Un pintor

A painter

32

Un policía

A policeman

33

Un soldado

A soldier

34

Un secretario

A secretary

35

Un recepcionista

A receptionist

36

Un trabajador

A worker

37

Un traductor

A translator

38

Un veterinario

A vet

Decks in Spanish Vocab Class (88):