Stage 20 Vocabulary Checklist Flashcards Preview

Latin 2 (Cambridge Latin) > Stage 20 Vocabulary Checklist > Flashcards

Flashcards in Stage 20 Vocabulary Checklist Deck (27)
0

Adeō, adīre, adiī

Go up to, approach

1

Arcessō, arcessere, arcessīvī

Summon, sent for

2

Ars, artis, f.

Art

3

Auris

Ear

4

Collocō, collocāre, collocāvī

Place, put

5

Crūdēlis

Cruel

6

Dēnique

At last, finally

7

Dēspērō, dēspērāre, dēspērāvī

Despair

8

Doctus

Learned, clever

9

Domus

Home

10

Īnferō, īnferre, intulī

Bring in, bring on

11

Irrumpō, irrumpere, irrūpī

Burst in

12

Lātus

Wide

13

Līberō, līberāre, līberāvī

Free, set free

14

Lūnā

Moon

15

Mors, mortis, f.

Death

16

Oculus

Eye

17

Persuādeō, persuādēre, persuāsī (+DAT)

Persuade

18

Pessimus

Very bad, worst

19

Precēs, precum, f. Pl.

Prayers

20

Relinquō, relinquere, relīquī

Leave

21

Remedium, remediī, n.

Curr

22

Sermō, sermōnis, m.

Conversation

23

Sīcut

Like

24

Tam

So

25

Temptō, temptāre, temptāvī

Try

26

Vulnus, vulneris, n.

Wound