Syntéza FA Flashcards Preview

Biochemie > Syntéza FA > Flashcards

Flashcards in Syntéza FA Deck (19)
Loading flashcards...
1

 

 

Syntéza MK z acetyl CoA

hlavně játra, limitovaně adipocyty,   laktující mléčná žláza, v mozku, tenké střevo

Výchozím substrátem pro syntézu je acetyl-CoA. Ten pochází buď z glykolýzy (oxidační dekarboxylace pyruvátu), nebo z metabolismu některých aminokyselin.

Syntéza mastných kyselin tedy může probíhat po jídle. Podmínkou je, že přísun glukosy byl takový, že je zajištěna nejen dostatečná hladina glukosy v krvi a její přísun do tkání, ale část je jí odbourávána na acetyl-CoA a využita pro syntézu FA.

Podobně mohou být mastné kyseliny syntetizovány z nadbytečných aminokyselin, po té, co se pokryje prioritní syntéza bílkovin.

2

 

 

Mechanismus syntézy MK z acetyl CoA

1.Fáze – transport acetyl-CoA do cytoplazmy

 Převážná část buněčného acetyl-CoA vzniká v mitochondriích. Transport acetylu s navázaným koenzymem A přes mitochondriální membránu však není možný.

Acetyl-CoA se proto v matrix zúčastní první reakce citrátového cyklu, tj. tvorby oxalacetátu. Pokud je v buňce dostatek energie, citrátový cyklus dále nepokračuje a citrát je transportován přes mitochondriální membránu do matrix.

2. Fáze- vznik malonyl-CoA

 Acetyl-CoA nemá dostatečnou energii k tomu, aby vstoupil do kondenzačních reakcí při syntéze mastných kyselin. Je proto nejprve aktivován karboxylací na malonyl-CoA.

3. Fáze – vlastní syntéza mastné kyseliny katalyzovaná multifunkční synthasou mastných kyselin.

3

 

 

Transport acetyl CoA do cytosolu

Je-li v buňce dost ATP, isocitrátdehydrogenasa v matrix mitochondrie je inhibována ATP, isocitrát se hromadí v matrix a přeměněna citrátu na isocitrát je rovněř zastavena.

Citrát je translokován do cytoplazmy. Zde na něj působí enzym citrátlyasa. Za spotřeby ATP dochází ke štěpení na acetyl-CoA a oxalacetát.

Acetyl-CoA vstoupí do syntézy mastných kyselin.

Oxalacetát je malátdehydrogenasou redukován na malát. Ten je buď transportován zpět do matrix, nebo je pomocí „jablečného“ enzymu přeměněn na pyruvát. V reakci se získá NADPH potřebné pro redukční reakce syntézy mastných kyselin. Všimněte si, že kombinací těchto dvou reakcí se extramitochondriální NADH konvertuje na NADPH.

 

4

 

 

Syntéza malonyl CoA

5

 

 

Synthasa MK

6

 

 

Fosfopantethein

Acyl je v průběhu reakcí navázán na –SH skupinu pantetheinu a je postupně přenášen od jednoho komplexu ke druhému  – tzv. fosfopantetheinová ruka

7

 

 

Komplex synthasy MK

8

 

 

1. reakce 

9

 

 

2. reakce

10

 

 

3. reakce

11

 

 

4. reakce

12

 

 

5. reakce

13

 

 

6. reakce

14

 

 

7. reakce

15

 

 

8. reakce

16

 

 

Na konci syntézy - produkt

Po sedmi cyklech , tj. když acylový zbytek dosáhne 16 uhlíků se hydrolyticky odštěpí palmitát, který je hlavním produktem syntézy v cytoplazmě.

17

 

 

Regulace syntézy FA

18

 

 

Zdroje NADPH

buď pentosa-fosfátová dráha, nebo dekarboxylace malátu „jablečným“ enzymem.

 

19

 

 

beta oxidave vs syntéza