Lipidy Flashcards Preview

Biochemie > Lipidy > Flashcards

Flashcards in Lipidy Deck (12)
Loading flashcards...
1

 

 

 

Klasifikace lipidů

2

 

 

Prekurzory sfingosinu

 

 

palmitoyl-CoA a serin -> -CO2

3

 

 

Mastné kyseliny

 

 • monokarboxylove 
 • alifatické (nevětvené)
 • sudý počet C (biosyntéza z acetyl CoA)
 • nepolární a velmi slabé

4

 

 

Rozdělení MK

 

Nižší MK 2-10 C

 • 2-6 s krátkým řetězcem SCFA
 • 8-10 se středně dlouhým MCFA

Vyšší MK 12 a více

 • 12-20 s dlouhým řetězcem LCFA
 • >22 s velmi dlouhým řetězcem VLCFA

5

 

 

Doporučený příjem lipidů dle FAO-WHO

6

 

 

Tři skupiny SFA

 

 

 1. 4-10 C: lehce stravitelné, absorbce do portální krve, živina pro kolonocyty a játra 
 2. 12-16 C: aterogenní, zvyšují LDLchol
 3. 18-24 C: z hlediska aterogeneze působí neutrálně, snad i mírně příznivě 

7

 

 

Trans MK (TFA)

výskyt a rizika

 

Přírozený výskyt: podkožní tuk přežvykavců

Syntetický původ: ztužované tuky 

Riziko: DM2, metabolický syndrom, patologie KVS

8

 

 

Biochemický význam SFA

 

 • zdroj energie (kromě erytrocytů, CNS)

 • v potravě doprovázeny většinou cholesterolem

 • nadměrný příjem ⇨ obezita, ateroskleróza, inzulinová rezistence

 • ↑ LDLchol na rozdíl od MUFA nebo PUFA

 –zejména C 12:0–16:0 (kokosový, palmový olej)

 –nikoliv C 18:0 (⇨ C 18:1)

doporučení: omezovat příjem SFA

9

 

 

Biochemický význam MUFA

 •palmitolejová 16:1 (9) + olejová 18:1 (9) ⇨ zdroj energie

 •odolnější vůči oxidaci než PUFA

 •eruková 22:1 (13) ⇨ myokardiální lipidóza a fibróza

 •nervonová kyselina 24:1 (15) – součást sfingolipidů

 •↓ LDLchol pokud nahrazují SFA 12:0–16:0

 •lipoproteiny bohaté na MUFA jsou odolnější vůči lipoperoxidaci

doporučení: dostatečný příjem MUFA

10

 

 

Biochemický význam PUFA

 •součást fosfolipidů membrán a lipoproteinů

 •20:3, 20:4 a 20:5 (ω−6, ω−3) prekursory ikosanoidů

 •↓ LDLchol pokud nahrazují SFA 12:0–16:0

 •nadměrný příjem PUFA ⇨ snadná lipoperoxidace, ↓ HDLchol

11

 

 

Konjugovaná linolenová kyselina

 

12

 

PUFA

   18:2 (9,12)                    linolová (esenciální)                     ω−6

   18:3 (9,12,15)                a-linolenová (esenciální)              ω−3

    20:4 (5,8,11,14)            arachidonová                               ω−6

    20:5 (5,8,11,14,17)        ikosapentaenová (EPA)               ω−3

    22:6 (4,7,10,13,16,19)   dokosahexaenová (DHA)             ω−3