Téma 5 - Kultúrny prínos Veľkej Moravy Flashcards

1
Q

Koľko písmen mala Hlaholika

A

38 písmen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Aké písmo používali po Hlaholike

A

Cyrilika

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Ako sa nazývali dediny?

A

Poľnohospodárske sídla

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Čo bolo sídlom panovníkov / kniežat?

A

Hradiská

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Panovníci si začali stavať vlastné sídla menom:

A

Veľkomožské dvore

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Definuj otrokov (2)

A

stávali sa ními vojnoví zajatci
neboli slobodní

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Definuj remeselníkov (1)

A

neboli slobodní (slobodnými sa mohli stať len vtedy, ak boli cennými špecialistami (napr. šperkári)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Definuj roľníkov (4)

A

najpočetnejšia skupina
boli osobne slobodní
niektorí bojovali vo vojsku ako pešiaci
v čase mieru platili panovníkovi dane

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Definuj vládnucú vrstvu (3)

A

knieža s rodinou
veľmoži s vojenskou družinou
náboženský predstavitelia (arcibiskup, biskupi, kňazi)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Aký bol význam veľkomoravskej ríši na našom území

A

Prvý silný štátny útvar
Vlastné písmo a jazyk
Školy pre výchovu kňazov

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly