Tentamenvragen Flashcards Preview

ARM - Hertentamen - Lastig > Tentamenvragen > Flashcards

Flashcards in Tentamenvragen Deck (7)
Loading flashcards...
1

Hoe interpreteer je P-waardes?

Een p-waarde is de probability van het vinden van bepaalde resultaten, als de nulhypothese waar is.

Een p-waarde geeft geen informatie over de likelihood dat de nulhypothese waar is.

Het is proof, geen evidence.

2

Hoe kan je causale conclusies trekken?
Hoe zorg je ervoor dat je siginifcant finding meer waarschijnlijk is?

Zorg ervoor dat je power hoog is:
-grotere sample size
-grotere assumed association (is het echte verschil 30cm, dan vind je waarschijnlijker significant verschil dan wanneer het echte verschil 1 cm is)

Zorg ervoor dat je prior probabilty hoog is. => Pas theoretical foundation toe

3

Hoe kan gap-spotting leiden tot nuttige bijdragen in de ontwikkeling van theorie?

Gap-spotting is makkelijk, veilig en niet controversieel, maar het is wel belangrijk in het vormen van bestaande theorieën door het verfijnen en uitbreiden van deze theorieën.

4

Hoe zie je aan een tekst of er ook problematization gebruikt wordt?

Als de auteur alleen op bestaande theorieën voortbouwt.
Hij daagt niet de onderliggende assumptie van een theorie uit (problematization), maar bouwt voort op bestaande theorieën.

5

Beschrijf drie manieren waarop je etnografisch onderzoek kan onderscheiden van ander kwalitatief onderzoek?

Selecteren van cases:
een veld (klein aantal observaties, indcutief, theoriegedreven)

Manier van dataverzamelen:
triangulatie, immersion, observations, interviews.
Mensen in hun eigen tijd en ruimte bestuderen.

Positie van de onderzoeker:
Going native. voor een langere periode verankerd zijn.

6

Wat zeggen Wilson & Chaddha over goede etnografie?

Goede etnografie is theorie gedreven en is meer reflectief van indicutieve inzichten dan deductief theorie gebruiken.
Naast het hebben van een onderzoeksvraag begin je met het verzamelen van data. Je onderzoeksvraag kan ook gedurende het onderzoek nog aangepast worden.

7

Geef voorbeelden van hoe theorie gebruikt kan worden in een etnografisch onderzoek?

Theorie kan gebruikt worden om :
-bekend te worden met het onderwerp.
-Gebruiken van sensitizing concepts.
-Om een onderzoeksvraag op te stellen.
-om te kunnen generaliseren.