Teori 2 Flashcards Preview

Termo > Teori 2 > Flashcards

Flashcards in Teori 2 Deck (2)
Loading flashcards...
1
Q

Varför koncentrerar man solstrålarna med hjälp av speglar till en mindre tvärsnittsyta i ett klassiskt solkraftverk?

A

Solstrålningen koncentreras för att uppnå en lokalt hög temperatur för värmetillförsel. Ökad temperaturdifferens ger ökad verkningsgrad. Utan speglar skulle det vara svårt att generera elkraft, då temperaturen är för låg.

2
Q

Är det möjligt att kombinera ångkraftcykeln från ett solkraftverk med en gasturbin för förbättrad verkningsgrad?

A

I gasturbiner tillförs värme vanligtvis vid mycket högre temperaturer än i en ångkraftcykel, vilket inte är möjligt med dagens teknik. Dock skulle koncentrerad sol kunna förvärma luft innan förbränning.