Test Flashcards Preview

Chir-LA > Test > Flashcards

Flashcards in Test Deck (21)
Loading flashcards...
1

При хоризонтална фистула отслояването на рога е най-силно в областта на

Петките

2

Зацепната част на стъпалата при задните копита ГВ

45-50 градуса

3

Ампутация ГВ начини брой

3

4

Кюретиране костен мозък на 1та фаланга

Висока ампутация на пръста

5

Corynebacterium pyogenes e какъв причинител на копитния гнилец

2ричен

6

Връзката между роговата стена и роговото стъпало се осъществява в

Бялата линия

7

Ламинит

Pododermatitis aseptica diffusa

8

Ампутацията на пръста се извършва при

Гноен подартрит

9

Превръзки те на пръстите в началото се сменят на всеки

3-4 дни

10

При ниска артротомия на копитната става при говедо се разрязва

Lig. Impar

11

. Bursa podotrochlearis, ладиевидната кости и сухожилието на дълбокия свивач образуват

Ладиевидната макара

12

Бялата линия се образува от

Листовиден рог

13

Подкожна тъкан има в областта на

Вс изброени

14

Възпалението на навикуларната бурза се нарича

Подотрохлеит

15

Копита става

Art. Interphalangea distalis

16

Кератогенните зони на копитото се запазват при... Ампутация

Ниска

17

От копитен гнилец боледуват

Овце

18

От Интердигиталнен дерматит боледуват предимно

Овце

19

Висока ампутация на пръста-бабковата става се отстранява

Частично

20

Най твърд е рогът на

На копитната стена

21

Бабковата става при говедата се състои от

две самостоятелни стави които са свързани с отвор