Test din viden kap. 12-18 Flashcards Preview

Immu > Test din viden kap. 12-18 > Flashcards

Flashcards in Test din viden kap. 12-18 Deck (46)
Loading flashcards...
1

Hvad forstås ved hypersensibilitet?

.

2

Hvilken rolle spiller IgE i type I-allergi?

.

3

Hvad forstås ved sensibilisering?

.

4

Type I-allergi forbindes ofte med Th2-relaterede cytokiner.
Forklar kort hvad denne forbindelse går ud på.

.

5

Hvordan diagnosticeres type I-allergi?

.

6

Hvilke immunologiske mekanismer er ansvarlige for hypersensibilitetsreaktion type II?

.

7

Hvordan adskiller hypersensibilitetsreaktion type II sig fra type III?

.

8

Hvordan adskiller hypersensibilitetsreaktion type IV sig fra de andre tre typer?

.

9

Hvilken type hypersensibilitetsreaktion er ansvarlig for sygdommen kontaktallergi, og hvordan diagnosticeres kontaktallergi?

.

10

Hvilke typer af leukocytter er lokaliseret i og omkring kroppens slimhinder?

.

11

Hvilke(n) antistof(fer) isotype(r) transporteres ud på slimhinderne og hvordan foregår dette?

.

12

Hvad er sekretorisk komponent (SC) og hvad er dens funktion?

.

13

Hvad er funktionen af M-celler (micro-fold-cells)?

.

14

Hvilke undertyper af T-celler er lokaliseret i vævet omkring slimhinder?

.

15

Hvordan bidrager makrofager og dendritiske celler til at forhindre overreaktion på gavnlige bakterier der findes i tarmen?

.

16

Hvordan udnyttes gavnlige tarmbakterier i behandlingen af diarré-sygdom forårsaget af bakterien Clostridium difficile?

.

17

Hvorfor vælger man først at vaccinere mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR) når barnet er 15 måneder gammelt?

.

18

Hvorfor vælger man først at vaccinere mod HPV i 12-årsalderen?

.

19

Hvad dækker begrebet flokimmunitet over?

.

20

Hvad er formålet med at anvende adjuvans i vacciner?

.

21

Hvad dækker begrebet passiv immunisering over?

.

22

Hvad er fordelene ved levende, svækkede vacciner i forhold til dræbte vacciner?

.

23

Hvad er ulempen ved levende, svækkede vacciner?

.

24

Hvad er den immunologiske forskel på direkte og indirekte allorecognition?

.

25

Hvilken type afstødninger forsøger man at undgå ved udførelse af serologisk cross-match?

.

26

Hvorfor er AB0 en vigtigere transplantationsbarriere end HLA?

.

27

I hvilke kliniske situationer kan immunologisk desensibilisering komme på tale?

.

28

Hvorfor er GvH-reaktion en del af behandlingen ved non-myeloablativ stamcelletransplantation?

.

29

Hvad forstås ved betegnelsen neo-antigen (det samme som tumor-antigen)?

.

30

Hvordan kan NK-celler identificere kræft-celler?

.