The Head And Its Structures Flashcards Preview

ANGIELSKI > The Head And Its Structures > Flashcards

Flashcards in The Head And Its Structures Deck (35):
1

Szyjny

carotid

2

otwór

foramen

3

rusztowanie, rama

framework

4

kość czołowa

frontal bone

5

kość łzowa

lacrimal bone

6

żuchwa

mandibal

7

Szczęka

maxilla

8

Kość potyliczna

Occipital bone

9

Wzrokowy

ophthalamic

10

oczodół

orbit

11

podniebienie

palate

12

podniebienie

palate

13

podniebienny

palatine

14

kość ciemieniowa

parietal bone

15

pług

plough

16

przegroda

Septum

17

kość klinowa

sphenoid bone

18

rdzeń kręgowy

spinal cord

19

skroń

temple

20

Nerw trójdzielny

Trigeminal nerve

21

Lemiesz

Vomer

22

kość jarzmowa

zygomatic bone

23

Podzielony na (dwie części)

divided into (two parts)

24

Mocno (połączony)

Firmly (joined)

25

Kość sitowa

Ethmoid bone

26

Unerwiony

Innervated

27

Odżywiony

Nourished

28

Zaopatrzony

supplied
"The head and the neck are supplied with blood by the common carotid artery."

29

Uzupełniony, sporządzony

Make up
"The lower part of the eye orbit is made up of the ethmoid bone"

30

Formować, kształtować

Shaped
" The vomer is shaped like the blade of a plough"

31

Mieć coś na myśli, ciągle o czymś myśleć

To have something on the brain = to be always thinking about something

32

Próbować zdobyć czyjąś uwagę

To try to catch someone's eye = to try to attract someone's attention

33

Być bardzo zajętym

To be run off one's feet = to be very busy

34

Pracować bardzo ciężko

To work one's fingers to the bones = to work very hard

35

Zignorować kogoś

To give someone the cold shoulder = to ignore someone