The rock cycle Flashcards Preview

- Geokjemi > The rock cycle > Flashcards

Flashcards in The rock cycle Deck (23)
Loading flashcards...
1

Kva er definisjonen på løselighet (solubility)?

Når dissolution og saturation er i likevekt

2

Kva er definisjonen på pH?

Det er logaritmen til antall hydrogenatomer i en løsning.

3

Kva er molariteten (M)?

Det er antall moles per liter løsning.

4

Kva er Normality (N)?

Det er antall ekvivalentar per liter løsning

5

Kva er Molaliteten (m)?

Deter antal moles pr kg vann.

6

Kva er formality (F)?

Det er antall moles pr kg løsning.

7

Kva ioner er mest vanlig i grunnvann og ferskvann? (8 stykk).

K+, Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO4.2-, I.

8

Kva kation er dei dominerande i ferskvann?

Det er Ca2+, Mg2+, Na+ og K+

9

Kva er dei dominerande aniona i ferskvann?

Det er HCO3-, Cl-, SO4.2-.

10

Korleis kan ein klassifisere grunnvann med tanke på % vis innhold av hoved kation og anion?

Vis trekant diagrammer.

11

Korleis påvirkar ionestyrken løseligheita til minerala?

Økt ionestyrke fører til auka løselighet.

12

Kva er congruent dissolution?

Det er complete dissolution.

13

Kva er incongruent dissolution?

.

14

Kva produkt får vi av forvitring?

Vi får ioner og molekyler som er oppløst i vann.
Sekundære mineraler, som leirmineraler, oksider og hydroksider.
Og vi får skilt ut korn av mineraler som ikkje blir oppløyst av forvitring, slik som kvarts, zirkon og gull.

15

Hvordan danner silica silica syre?, er dette en svak eller sterk syre, og er den påvirket av pH?

Reagerer med 2 vannmolekyler og danner H4SiO4. Dette er en veldig svak syre. Ved pH på 9 begynner oppløsningen av silica syre å øke.

16

Er oppløsning av forsterite og enstatite til serpertine, talc og sepiolite en kongruent eller incongruen type oppløsning?

Det er kongruent, alt blir oppløst.

17

Hvorfor øker pH når olivin blir oppløst?

Det er fordi protoner blir spist opp, noe som øker pH verdien.

18

Kva er kildene til kationer og anioner i ferskvann?

Silikater, karbonater og oksidering av sulfider.

19

Kor stor andel av jordsa si skorpe består av silikater?

92%.

20

Kva er gibbsitt?

Det er eit leirmineral som har kjemisk formel: Al(OH)3, det er eit produkt av kjemisk forvitring av feldspar, kali feldspar, plagioklas og minca.

21

Hvilken betydning har vannets konsentrasjon på kationer for om vi får dannet gibbsite?

Det må være veldig lav konsentrasjon av kationer. Vi får smectitt i områder det det er høgare konsentrasjon av kationer.

22

Kva er den vanligaste oksidasjons agenten i naturen?

O2.

23

Kva er eit anna ord for stoffer som aksepterar elektron?

Det er oksiderings agentar.