Thyreoidea Flashcards Preview

Endokrin > Thyreoidea > Flashcards

Flashcards in Thyreoidea Deck (57)
Loading flashcards...
1

Diffus atoxisk struma orsakas av dessa två saker:

Autoimmun tyreoidit (Hashimoto)
Jodbrist

2

Vanligaste orsaken till Hashimoto?

Autoantikroppar mot TPO och TG. (Ibland även TRAK)

3

Vanligaste sökorsaken när en patient har hashimoto?

Oöm struma

4

Behandling av Hashimoto?

Levaxin vid förhöjt TSH.
Om asymmetrisk struma eller unifokal resisten måste malignitet uteslutas. Ibland op då det kan vara svårt att skilja från papillär cancer

5

Behandling av diffus jodbriststruma

Levaxin vid förhöjt TSH, även om T3 och T4 är normalt

6

Hur många % av äldre kvinnor har knölstruma?

5-10%

7

Vad är plummers sjukdom?

Toxisk nodös struma

8

Vad ser man på cytologi av vanlig atoxisk nodös struma?

Kolloid, makrofager och sparsamt follikelepitel utan atypi

9

Behandling knölstruma?

Måttligt stor + inga symptom = ingen behandling
Yngre personer - levaxin för att ge volymminskning pga TSH sänkning
Äldre som behöver behandling - kirurgi i 1a hand. Alternativt långods cytostatika

10

Behandling intratorakal struma? Varför?

Operation för att det inte ska utveckla andningshinder

11

Undersökning för att bekräfta cysta?

UL

12

Hur ställs diagnos av Subakut tyreoidit?

Klinisk bild, hög SR, finnålscytologi som visar inflammatoriska celler samt follikelceller med flera kärnor (jätteceller)

13

Hur brukar tyreoideaprover se ut vid Subakut tyreoidit? Varför?

Högt T3 och T4, lågt TSH. Pga att går sönder och det svämmar ut hormoner.

14

Behandling vid allvarlig Subakut tyreoidit

Steroider, prednisolon 10-20 mg under 7-10 dagar med successiv nedtrappning

15

3 kardinalsymptom för graves:

Takykardi, struma och exoftalmus

16

Vanligt labprov för att bekräfta graves

TRAK

17

Vanliga symptom hos äldre med graves

Kardiella symptom som FF och hjärtinkompensation

18

Behandling som man INTE SKA GE om det förekommer oftalmopati

Radiojodbehandling

19

Kontraindikationer för tyreostatika vid graves

Barn, unga med intensiv toxikos, stor struma, recidiv efter tidigare kirurgi eller medicinsk beh, endokrin oftalmopati

20

Allvarligaste biverkan av tyreostatika

Agranulocytos

21

Hur många får recidiv efter avsluta tyreostatikabehandling?

Ca 50%

22

Indikation för Radiojodbehandling vid graves

Äldre, patienter med recidiv, pat med kontraind för op.

23

Indikationer kirurgi vid graves

Unga <20 år, stor struma, grav toxikos, pat med omedelbar graviditetsönskan

24

Vad är subklinisk tyreotoxikos?

Lågt TSH med normalt T4, T3

25

Indikation för tyreoideascint?

Utredning vid supprimerat TSH

26

Hur ser stint ut vid destruktionstyreoidit?

Inget upptag

27

Vad ska man tänka som rimlig orsak vid tyreotoxikos fast inget upptag på scint?

Thyreodit

28

Indikation spårprov (radiojodupptag)

Utredning av tyreotixikos och bedömning av dos inför radiojodbehandling

29

Vid vilka tillfällen till tyreotoxikos tar tyreoidea upp jod?

Graves, toxisk knölstrumpa, toxiskt adenom

30

Vid vilka orsaker till tyreotoxikos tar tyreoidea EJ upp jod?

Olika typer av tyreoidit, faktatia samt jodutlöst