Town And Places Flashcards Preview

English > Town And Places > Flashcards

Flashcards in Town And Places Deck (33):
1

Prístavné mesto

Seaport

2

Mestečko

Townlet

3

Byť ľahko dosiahnuteľný

Be within easy reach

4

Sídlisko

Housing estate

5

Okolitá krajina

Surrounding countryside

6

Pasáž

Arcade

7

Breh rieky

Bank of the river

8

Slepá ulička

Blind alley

9

Nábrežie

Embankment

10

Ulička

Lane

11

Skládka

Dumping site

12

Čas mimo dopravnej špičky

Off-peak hours

13

Čas dopravnej špičky

Rush-hour

14

Dopravná zápcha

Traffic Jam

15

Dopravná špička

Traffic peak

16

Križovatka

Crossroads

17

Pešia zóna

Pedestrian precinct

18

Podchod

Subway

19

Primátor

Lord Mayor

20

Starosta

Mayor

21

Mestské orgány

Municipal authorities

22

Policajné veliteľstvo

Police headquarters

23

Nadjazd

Overpass

24

Chodníček

Footpath

25

Lúka

Meadow

26

Zeleň

Greenery

27

Zastavané plochy

Built-up areas

28

Rýchlostný jazdný pruh

Fast lane

29

Obrubník

Kerb

30

Na druhej strane

On the off side

31

Pouličný kanál

Drain

32

Verejné záchody

Public conveniences

33

Kanalizácia

Sewerage