Vocab Flashcards Preview

English > Vocab > Flashcards

Flashcards in Vocab Deck (50):
1

Abrupt

Sudden, unexpected

2

Anachronism

Something old-fashioned that does not belong to the present

3

Annual

Happening once a year / ročný

4

Elapse

Go by / ubehnúť

5

Instantaneous

Immediate / okamžitý

6

Interim

Temporary, provisional / Dočasný

7

Lapse (n,v)

1. Interval
2. Expire

8

Long-standing

Dlhodobý

9

Overdue

Neskorý

10

Prompt

Immediate

11

Provisional

Temporary, interim

12

Spell

Short period of time

13

Stint

A period of time spent doing sth

14

Subsequent

Nasledujúci

15

Timely

Happening at the right time / včasný

16

Civil service

Štátna služba

17

Headhunt

To try to persuade someone leave their job and go to work for another company

18

Prospects

The possibility that sth will happen

19

Timelessness

Nadčasovosť

20

Counterproductive

Kontraproduktívny

21

Momentous

Významný

22

Momentary

Krátkodobý

23

Manageress

Manažerka

24

Assess

Posúdiť

25

Assume

Presume / predpokladať

26

Baffled

Bezradný

27

Contemplate

Uvažovať nad niečím

28

Deduce

Vydedukovať

29

Deliberate

Uvažovať

30

Discriminate (2)

1. To treat someone unfairly

2. To recognise the difference between things (distinguish)

31

Dubious

Pochybný

32

Estimate

Odhadnúť / odhadovať

33

Grasp

Understand

34

To have a hunch

Mať predtuchu

35

Notion

Idea

36

Plausible

Pravdepodobný

37

Ponder

Think about sth very carefully

38

Query (n,v)

1. Question
2. To ask

39

Reckon

Assume

40

Adjacent

Priľahlý

41

Coherent

Zrozumiteľný,premyslený

42

Confront the problem

To deal w a difficult situation

43

Consistent

Not changing

44

Contradict

Protirečiť

45

Dispute

Spor

46

Integral

Necessary,important

47

Intervene

Interfere

48

Liken someone to someone

Prirovnávať niekoho k niekomu

49

Predecessor

Predchodca

50

Successor

Následovník