Trädgårdsbegrepp Flashcards Preview

Skötsel av utemiljöer Specialisering > Trädgårdsbegrepp > Flashcards

Flashcards in Trädgårdsbegrepp Deck (38):
1

Peristylträdgård

Antiken
Trädgård i atriumgård, omgiven av pelare och ofta med damm eller springbrunn som mittpunkt.

2

Toparieklippning

Antiken
Formklippning av buskar, tex till klot, pyramider och kuber.

3

Chahar bag, Charbagh

Antiken
En fyrdelad paradisträdgård med persiskt ursprung.

4

Korsgång

Medeltiden
En gång som delar in en trädgård i fyra lika stora delar, kvarter.

5

Hortus conclusus

Medeltiden
En muromgärdad trädgård.

6

Grässäten

Medeltiden
Sittplatser i form av en upphöjd plantering av gräs eller doftande örter.

7

Gloriette

Medeltiden
Paviljong, vanligen placerad mitt i trädgården där gångarna möts.

8

Viridarium

Medeltiden
Beteckning för lustgård eller fruktträdgård.

9

Herbularis

Medeltiden
Beteckning för nyttoträdgård.

10

Nympheum

Renässansen
En antik helgedom tillägnat nymfer, under renässansen ofta en byggd grotta med skulpturer och vattenkonst.

11

Båggång

Renässansen
En gång eller väg, på båda sidor omgiven av häckar eller träd som sluter sig samman till ett valv. Kallas också lövgång och lövsal.

12

Limonaia

Renässansen
Övervintringshus för citrusväxter med rötter i Toscana.

13

Pergola

Renässansen
Pelare med överliggare som bildar en rad portaler, ofta med klätterväxter.

14

Giochi d'acqua

Renässansen
Vattenstrålar som oväntat börjar spruta på besökare och andra vattenskämt.

15

Giardino segreto

Renässansen
Renässansens motsvarighet till medeltidens Hortus coclusus.

16

Boschetto

Renässansen
Dunge som ofta förekommer i italienska renässansträdgårdar, ofta med järnek och stenek.

17

Parterr

Barock
Geometriskt ordnad planteringsyta, ofta närmast huset.

18

Broderiparterr

Barock
En parterr med snirkliga låga formklippta häckar, ofta i buxbom, med öppen jord, krukskärvor eller blommor emellan.

19

Mittaxel, centralaxel

Barock
En linje som delar en trädgård i två symmetriska delar.

20

Orangeri

Barock
Vinterförvaringshus för frostkänsliga växter.

21

Gazon coupé

Barock
Gräsmatta klippt i geometriska former med grus i mellanrummen.

22

Plates-bandes

Barock
Smala häckomgärdade rabatter som omgärdar parterrer, ofta med perenner och sommarblommor.

23

Bowling Green

Barock
Lätt försänkt gräsmatta där kanterna utgörs av korta slänter med gräs, låga häckbroderier eller plates-bandes.

24

Boské

Barock
Ett formklippt buskage, ofta med staty eller annat blickfång i mitten, en föregångare till dagens bersåer.

25

Treillage

Barock
Spaljéverk, ofta som växtstöd.

26

Siktlinje

Engelsk park
En tänkt linje från ögat till ett blickfång.

27

Haha

Engelsk park
Djupt dike med stödmur på ena sidan för att hindra betesdjur från att ta sig in i parken samtidigt som gränsen mellan park och betesmark gjordes osynlig.

28

Eremitage

Engelsk park
Rustikt och enkelt lusthus, avsides beläget byggt för kontemplation, gärna med inhyrd eremit.

29

Ferme ornée

Engelsk park
Den förskönade lantgården - en blandning av landskapspark, lustträdgård och bondgård.

30

Kineseri

Engelsk park
Europeisk efterbildning av kinesisk arkitektur och konsthantverk, i trädgårdssammanhang ofta i form av lusthus.

31

Pelouse

Engelsk park
Gräsmatta eller gräsvall med oregelbunden avgränsning, vanligen markerad av vägar och skogsbryn.

32

Exot

Pittoresk stil
Frostkänslig utplanteringsväxt

33

Tapetgrupp

Pittoresk stil
Geometriskt formad rabatt med låga växter i starka färger, ofta med en emot i mitten.

34

Palmhus

Pittoresk stil
Växthus med tropiska växter, ofta i stadsparker.

35

Fernery

Pittoresk stil
Växthus för ormbunkar.

36

Variegerade blad

Pittoresk stil
Brokiga blad

37

Mixed border

Arts and craft
Perennrabatt med inslag av buskar och sommarblommor.

38

Knot garden

Arts and craft
En formell fyrkantig trädgård med ursprung i renässansen då den bestod av doftande örter. Senare kännetecknas den av låga formklippta häckar där vissa synes ligga över andra.